SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 50%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 05-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Delelistelege - Flatåsen legesenter

Ved Flatåsen legesenter ønsker en av fastlegene å inngå avtale med delelistelege i minimum 50 % stilling med gradvis økning til full overtakelse av hjemmelen. Legen har for tiden listetak på 1200 pasienter. Betingelser for deling av praksisen avtales med nåværende praksisinnehaver.

Delelisteperioden vil vare i inntil 5 år og individuell avtale med Trondheim kommune inngås fra det tidspunkt hjemmelsinnehaver fratrer Ny lege må godta legesenterets internavtale Flatåsen legesenter er et veletablert legesenter som drives av fire fastleger og har et dyktig hjelpepersonell. Ønsket oppstart snarest mulig.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på deleliste i minimum 50 % stilling
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 t/uke i full kurativ praksis (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen hvis ønskelig)
Deltakelse i interkommunal legevakt, pr. i dag 1-2 vakter pr. mnd. på ettermiddag/kveld
Bidra til utvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus i SAK
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til allmennmedisin
Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
Søkere som er ferdig med obligatorisk veiledet tjeneste vil bli prioritert
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningstittel:
Allmennlege

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter i team
Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Elise Berntzen Vesterhus (Fagleder), tlf: (+47) 95263567

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no