SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Eiendomslandmåler

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 4542357969

Søknadsfrist: 14-08-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Oslo kommune på:

Facebook

Er du vår nye eiendomslandmåler?

Teknisk fagavdeling søker en kollega med interesse for eiendomsfaglige spørsmål. Hos oss får du være med å påvirke Oslos mål om en grønn by tilgjengelig for alle.

Du samarbeider med engasjerte kolleger, utbyggere og andre myndigheter.

Enhet for eiendomsmåling har 13 stillinger med faglig kompetente medarbeidere som sikrer at krav i lover og tillatelser for eiendommer blir fulgt etter plan- og bygningsloven, matrikkeloven og eierseksjonsloven. Vi utfører oppmåling av eiendomsgrenser og sørger for tinglysing av nye eiendommer.

Matrikkelsaker inkluderer oppmåling i følgende sakstyper: deling, arealoverføring, grensejustering, framåling av veigrunn, anleggseiendom, seksjonert uteareal og klarlegging av eksisterende grenser.

Vi utarbeider også R/E-bekreftelser, som er et bekreftet situasjonskart til prosjektering og oppmåling i byggesaker.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.

Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til de utlyste stillingene. Avlønning kan/vil være lavere enn de utlyste stillingene. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver:

Gjennomføre eiendomsoppmåling etter matrikkelloven, herunder holde oppmålingsforretninger av god kvalitet
Besvare eiendomsrelaterte forespørsler og utføre sluttkontroll i saker
Veilede internt og eksternt og lede prosjekter ved behov
Tillegg for senior:
Være pådriver til forbedring av rutiner og arbeidsprosesser, og sikre at arbeidsoppgavene løses med god service og kundedialog
Være pådriver til å videreutvikle en konkurransedyktig enhet med gode rutiner, og sikre nødvendig digitalisering

Kvalifikasjoner:
Høyere utdanning fra universitet eller høyskole fra teknisk sektor på minimum bachelornivå, innenfor eksempel eiendomsfag eller geomatikk
Relevant praktisk erfaring
Det er en fordel med erfaring fra kommunal eiendomsmåling
Du må ha førerkort klasse B
Du må enten være autorisert og ha gyldig landmålerbrev, eller ha kompetanse/utdanning som fører til autorisasjon/landmålerbrev
Det er en fordel med kunnskap om bruk av forskjellige GIS-systemer
Beherske norsk på et høyt nivå – både skriftlig og muntlig
Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker såfremt vedkommende er autorisert landmåler

I tillegg for senior:
Høyere utdanning fra universitet eller høyskole fra teknisk sektor på masternivå som for eksempel eiendomsfag eller geomatikk
Flere års relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner og rolleforståelse
God serviceinnstilling, gjennomføringsevne og evne til utvikling og til å ta initiativ
Evne til å jobbe etter harde frister og tidvis høye produksjonskrav

Vi tilbyr:
Norges største byggesaksmiljø
gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
fleksitid
trening i arbeidstiden
en arbeidsplass i lyse lokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
faglig fordypning, blant annet regelmessige foredrag og fagmøter
et godt og innholdsrikt nyansattprogram
For seniornivå: Lønn etter lønnstrinn 49-52 som tilsvarer fra kr 698 100 til kr 737 200 per år
For prosjektnivå: Lønn etter lønnstrinn 40-44 som tilsvarer fra kr 591 700 til kr 634 400 per år

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Inger Dyås enhetsleder, tlf: +47 477 16 093

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no