SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagarbeider

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 65%

Sted: kristiansand

Arbeidsgiver: kristiansand kommune

Ref.kode: 3087114734

Søknadsfrist: 12-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg kristiansand kommune på:

Facebook
LinkedIn

Fagarbeider 65%, våken nattevakt, Enslige mindreårige flyktninger

Barne- og familietjenester inneholder helsestasjons- og skolehelsetjenester, barnevern og tjenesten for enslige mindreårige flyktninger.

Tjenester for enslige mindreårige flyktninger består i dag av seks hus, et oppfølgingsteam og en klubb. Vi er en tjeneste i vekst og skal utvide virksomheten med 5 hus. Stillingene vil være i et av husene i tjenesten. Husene er spredt rundt i kommunen, Noen av husene er for ungdom med litt ekstra utfordring i livet sitt. Her er det nødvendig med ansatte som kan stå i utfordringer. Huset som det lyses ut stilling på vil være et slikt hus.

Fagbakgrunn skal fortrinnsvis være fagbrev innen helse- og sosialfag, men ved få søkere kan vi åpne for påbegynt fagbrev. Søker må da være over halvveis i løpet. Ved få søkere vil også helse. og sosialfaglig høgskoleutdannete og utdanning innen pedagogiske fag som barnehagelærer og lærer komme i betraktning. Her vil også studenter som er kommet halvveis være aktuelle.

Kun elektroniske søknader blir behandlet.

Arbeidsoppgaver:

Turnus med arbeid 3. hver helg.
Målrettet miljøarbeid i form av planlegging, skriftliggjøring, gjennomføring og evaluering.
Veiledning/faglig oppfølging av øvrig personale, samt være en faglig pådriver.
Ivareta delegerte oppgaver fra leder.
Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
Gi praktisk bistand og veiledning til ungdommene i deres hjem.
Praktiske oppgaver i avdelingen.
Varierte oppgaver som innebærer å skape en trygghet for den enkelte ungdom, i tråd med hans/hennes behov.

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som omsorgsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier eller fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Dersom få søkere vil også søkere som er kommet minst halvveis i løpet mot et fagbrev, høgskoleutdannete helse- og sosialfaglig høgskoleutdannede og utdanning innen pedagogiske fag som barnehagelærer og lærer komme i betraktning.
Her vil også studenter som er kommet halvveis kunne være aktuelle.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Videregående skole

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet som driver for implementering og iverksetting av TBO som metode i virksomheten.
Evne til å jobbe selvstendig og i team og til å steppe inn som avlaster for leder, særlig innenfor det faglige ansvarsområdet.
Vi søker en person som er kreativ, fleksibel og løsningsorientert.
Arbeidet krever stor grad av selvstendighet, men også evne til samarbeid.
Den som ansettes må være trygg på seg selv og må kunne tåle stress.
Motivasjon og engasjement i forhold til flyktningarbeid er avgjørende.
Du er lojal mot beslutninger som er tatt.
Du har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
En variert jobb med mange spennende arbeidsoppgaver.
Lønn etter gjeldende avtaleverk.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anita Amundsen avdelingsleder, tlf: +47 99041591

Kontaktperson:

Nina Osmundsen avdelingsleder, tlf: +47 40604530

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no