SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagingeniør Brann

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Ref.kode: 3281845645

Søknadsfrist: 01-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Forsvarsbygg på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Fagingeniør Brann til Noregs største offentlege eigedomsaktør - Forsvarsbygg utleie

Ved Forsvarsbygg marknadsområde Trøndelag er det ledig stilling som fagingeniør brann lokalisert til enten Trondheim, Værnes eller Ørland.

Hovudfokus for marknadsområdet er inngåing, etablering og oppfølging av leigekontraktar med militære leigetakarar for maksimal utleige av marknadsområdet si portefølje, under dette ivaretaking av drifts-, vedlikehalds- og utviklingsoppgåver slik dei er avtalte med leigetakar og/eller eigar.
Arenakonseptet skal betre kundane våre si oppleving av alle Forsvarsbygg sine leveransar. Gjennom fokus på plan, det gode vertskap, tryggleik og sikkerheit, skal vi gjere Noregs mest aktive kvadratmeter til smarte, sikre og grøne areal. Konseptet tek utgangspunkt i Forsvarsbygg sin strategi og visjon; «Vi utviklar framtidas eigedomsløysingar gjennom vår unike posisjon og kompetanse.»

Avdelinga Fag og prosjekt, der fagingeniør brann vil høyre til, har ansvaret for planlegging og oppfølging av internkontroll innanfor tekniske fag, fagleg rådgjeving, oppfølging og kvalitetssikring av utbyggingsprosjekt. Avdelinga har vedlikehaldsansvaret for all bygningsmasse i regionen.

Forsvarsbygg har som målsetjing at arbeidsmiljøet vår skal pregast av å vere tverrfagleg, mangfaldig og likestilt. Vi ønskjer difor ei verksemd der alder, kjønn og etnisitet til våre tilsette er balansert. Vi ønskjer å knyte til oss nye medarbeidarar som kan påverke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlege og faglege kompetanse.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på karrieresidene våre, www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Sørgje for kontakt mot offentleg tilsyn på brannvern mot. marknadsområdet sine særskilde brannobjekt (brannvernleiar i høve til dagens brannforskrift).
I samråd med leiar, sjå til at alle utleigeobjekta tilfredsstillar kunden sine branntekniske behov og krav i samband med utleige av EBA.
Følgje opp leigetakarar og kundekontaktar og ivareta det ansvaret dei blir pålagde i samband med organisatorisk brannvern.
Samarbeide med alle kommunale brannsjefar med omsyn til tilsyn samt saksbehandling av tilsynsrapportar
Samarbeide med leigetakar sine brannvernkontaktar innan marknadsområdet
Ajourhald av branndokumentasjon.
Avviksbehandling, iverksetjing og oppfølging av branntekniske tiltak.
Saksbehandling av bygningstekniske endringar med omsyn til branntryggleik.
Faglege innspel til drifts-/vedlikehaldsplanar og planar for førebyggjande vedlikehald.
Planleggje og gjennomføre opplæring innanfor førebyggjande brannvern
Revisjon av IK prosedyrar, husbranninstruksar m.m.

Kvalifikasjonar:
Brannteknisk utdanning på høgskolenivå eller annan likeverdig kompetanse som kan dokumenterast
Erfaring innan fagområdet
Førarkort klasse B
Må kunne tryggingsklarerast for nivå HEMMELEG

Utdanningsretning:
Bygg og anlegg

Utdanningsnivå:
Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar:
Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
Kundeorientert, evne til å etablere gode kunderelasjonar
Strukturert
Initiativrik og ansvarleg
Målbevisst og resultatorientert
Kan ta eigne avgjerder

Vi tilbyr:
Løn som Overingeniør, kode 1087, ltr. 63-69 iht lønnsregulativet i Staten
Ein hektisk og spanande jobb blant gode kollegaer
Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordningar
Fleksibel arbeidstid
Bedriftshelseteneste

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Jan Morten Sydskjør Leiar Fag og Prosjekt, tlf: +47 934 83 981

Kontaktperson:

Eldar Tøraasen Leiar stab, tlf: +47 920 17 578
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no