SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3126107390

Søknadsfrist: 05-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Fagkonsulent - Marmorberget bo- og avlastningsbolig for barn/unge

Velkommen som søker til stilling i Enhet for Bo- og dagtilbud, Bydel Nordstrand! Enhet for Bo- og dagtilbud består av 13 bofellesskap og ett dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming. Som ansatt i Enhet for Bo- og dagtilbud blir du en del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være oppdatert og i utvikling. Dvs at du får dyktige og inspirerende kollegaer og leder som alle er med på å gi brukerne våre gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestesteder, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk.

Marmorberget bo- og avlastning gir døgnkontinuerlige tjenester / avlastning til 4 barn/ unge voksne tjenestemottakere med ulike bistandsbehov. Boligen har 16,48 årsverk og er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte. Vi har 8 årsverk for miljøterapeuter i boligen, og det er et høyt faglig nivå.
Marmorberget dag- og aktivitetssenter består av 7,9 årsverk og gir et variert tilbud tilpasset hver enkelt, f. eks service-gruppe, kjøkken-, hobby- og formingsaktiviteter. Dagsenteret utfører lettere arbeid i bydelens uteområder og nærmiljø. Det tilbys hjelp og veiledning til brukerne med mål å gi mestringsopplevelse og det tilrettelegges for sosial trening og samvær med andre på dagsenteret.
Brukerne har varierende grad av bistandsbehov.

Som fagkonsulent for Marmorberget bo- og avlastning, og Marmorberget dag- og aktivitetssenter vil man på vegne av styrer få et overordnet ansvar for å bidra til at bo- og dagtilbud holder det ønskede faglige nivå. Herunder ligger det å delta i utarbeiding av planer, tiltak og prosedyrer, samt å se til at disse blir gjennomført på en god måte. Veiledning og rådgivning er derfor en stor del av stillingen i tillegg til det daglige miljøarbeidet med brukere. Fagkonsulenten vil samarbeide nært med styrer, og kan få delegert enkelte styrers arbeidsoppgaver om dette sees som tjenlig. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en administrativ stilling, men en miljøterapeutstilling med tilpasset og utvidet ansvarsområde. Stillingen er en turnusstilling med arbeid på dag-, kveld og helg.

Marmorberget bo- og avlastning deltar i en prøveordning med langvakter i helgene. I prøveperioden kan ansatte dermed velge å jobbe enten hver 3. helg eller hver 6.helg med langvakter av 12 timer.

Kun søknader sendt via WebCruiter vil bli behandlet.

Det kreves politiattest for ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

Delta i direkte miljøarbeid
Bistå og veilede under utarbeiding av div. planer og vedtak
Veiledning og opplæring av kollegaer
Opplæringsansvar
Delta i fagutviklingsarbeid
Samarbeide med pårørende og samarbeidsparter
Veilede tjenesteansvarlig og primærkontakt jfr. BOB
Legemiddelhåndtering
Oppgaver delegert fra leder

Kvalifikasjoner:
Fortrinnsvis Bachelorgrad i vernepleie, med statsautorisasjon, evt. annen bachelorgrad innen helse- og sosialfag
Lengre arbeidserfaring med brukergruppen
Lengre arbeidserfaring med målrettetmiljøarbeid
God kjennskap til gjeldene lovverk
Lengre erfaring med og kunnskap om Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9
Erfaring med å skrive vedtak etter HOL kap. 9
Generelt god datakunnskap samt kjennskap til fagsystemet Gerica

Personlig egnethet:
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Sertifikat er ønskelig.

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å håndtere ansvar
Evne til å arbeide strukturert, effektivt og målrettet
Evne til samarbeid og fleksibilitet
Evne til å være en god motiverende veileder
Evne og ønske om å være en positiv og holdningsbærende rollemodell

Vi tilbyr:
Gode lønnsbetingelser (lønnstrinn 38, kr. 494.200. pluss tillegg)
Mulighet for langvakter på helg som innebærer jobb hver 6.helg
Deltagelse i faglig forum
Omfattende kurs- og opplæringstilbud
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
Dyktige og hyggelige kollegaer/leder
Veiledning
Personalhytter på Beitostølen
Treningsavtale med Elixia-SATS

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Siw Marianne Johansen Styrer, tlf: +47 908 00 450, e-post: Klikk her

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no