SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Virksomhetsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 588

Søknadsfrist: 30-03-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Fast 100 % stilling som virksomhetsleder ved Avdeling for hjelpetjenester

Stillingen er ledig fra og med 1.5.16 Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv.

Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Virksomhetsleder rapporterer direkte til rådmannsnivået med kommunalsjef for helse og omsorg som nærmeste overordnede. Virksomhetsledere er en del av kommunens utvidede ledergruppe. Virksomhetsleder har både et administrativt og faglig ansvar for driften av virksomheten, herunder budsjett- og personalansvar.

I virksomheten inngår tjenesteområdene barneverntjenesten, pedagogisk- psykologisk tjeneste, tjeneste for funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste. Virksomheten har også ansvar for å saksbehandle søknader om ledsagerbevis, parkeringstillatelse og transporttjeneste, samt prosjektlederansvar til tilflyttertjenesten, ansvar for koordinerende enhet og ansvar for å administrere kriseteamet. Virksomheten har 14,3 årsverk og et budsjett på kr 24 millioner.

Det foregår for tiden en prosess med å etablere en interkommunal barneverntjeneste som betyr at ansvaret for barneverntjenesten overføres til den interkommunale barneverntjenesten med Nesseby som vertskommune.
Inntil dette er på plass, fungerer leder for hjelpetjenesten også som barnevernleder.

Utdanning og kvalifikasjoner:

- Vi søker etter personer med relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, gjerne med tilleggsutdanning og med erfaring fra pedagogisk- og/ eller helse- og sosialfaglige tjenesteområder.

- Vi ønsker oss søkere som er resultatorienterte og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt gode lederegenskaper for øvrig.

- Vi ønsker også at søkerne kan bidra til en strategisk og faglig utvikling av virksomhetens tjenesteområder hvor hensynet til brukerne settes i sentrum.

- Søker bør ha gode datakunnskaper.

- Lederutdanning eller ledererfaring vil være en fordel.

- Krav om førerkort, klasse B

Vi kan tilby:
- Spennende og varierte arbeidsoppgaver

- Gode muligheter for selvutvikling

- Et stimulerende og hektisk miljø

- Lederutvikling

- Gode betingelser, herunder en individuell lederavtale og gunstig pensjonsordning gjennom KLP

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 30.03.16

Nærmere opplysninger ved

Kontaktperson:

kommunalsjef for helse- og omsorg Anu Saari, tlf: +47 464 00 203, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no