SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fastlege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Nittedal

Arbeidsgiver: Nittedal kommune

Ref.kode: 4466043130

Søknadsfrist: 04-02-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Nittedal kommune på:

Facebook

Fastlegehjemmel - Hakadal legekontor

Hakadal legekontor, 28km nord for Oslo S, er i dag en 5-lege praksis, bemannet med erfarne helsesekretærer i et godt utstyrt og velfungerende legesenter. Det er ca. 5.700 pasienter tilknyttet legekontoret.

Kommunen har ansatt egne leger til sykehjem og helsestasjon i tillegg til kommuneoverlege, så det er for tiden ingen offentlige oppgaver tilknyttet fastlegehjemlene.
Nittedal kommune har sin egen legevakt som i utgangspunktet bemannes av fastlegene.

Men det har de siste årene vært god tilgang på vikarer, slik at de fastlegene som ønsker det har mulighet for å gi fra seg de fleste vaktene. Det er nå 17 fastleger i kommunen, i tillegg 1 turnuskandidat.

Det er nå 730 pasienter på listen. Listelengden er p.t. 1100 og kan utvides. Betingelser for overtakelse av praksis avtales med praksisinnehaver.

Organisering:

Kommunal beredskapsordning på dagtid. Kollegial fraværsordning. Lokal smågruppe som det er mulig å bli medlem av.
Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, og det legges stor vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis i felleskap med andre.

Tildelingen skjer ellers i henhold til Fastlegeforskriften og Rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS. Det kan pålegges kommunalt arbeid inntil 7,5 timer pr uke, og det er pliktig deltakelse i Nittedal legevakt.

Lege som ansettes, må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin og forplikte seg til å fullføre spesialisering, jfr. Forskrift om kompetansekrav for leger.

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.

Arbeidsoppgaver:
Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldende avtaleverk
Pliktig deltagelse i kommunens legevaktordning (kommunal legevakt samlokalisert med sykehjem)

Andre kommunale oppgaver kan pålegges

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering

Personlige egenskaper:
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Gode samarbeidsevner
Strukturert og selvstendig
Personlig skikkethet vil bli vektlagt

Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med kontorets andre leger. Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25).

Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Irene Teslo Kommuneoverlege, tlf: +47 918 31 941, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Tore Farnes Fastlege, spesialist i allmennmedisin, tlf: +47 67 07 32 00, mobil: +47 926 54 615

Nittedal kommune

har ca. 25.000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk.

Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no