SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Prosjektmedarbeidar

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Ref.kode: 3268161826

Søknadsfrist: 07-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Forsvarsbygg på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Prosjektmedarbeidar (rådgjevar) i seksjon for sal - Forsvarsbygg skifte eiendom

Seksjonen sal har ansvar for sal av eigedom, bygg og anlegg for forsvarssektoren og tilbyr rådgjevingstenester til andre offentlege oppdragsgjevarar. Arbeidsstad kan vere Oslo, Hamar eller Harstad.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Støtteoppgåver i sals- og avhendingsprosessar.
Seksjonering, tomtedeling, grensejustering, sletting av heftelser, avhending av rettar.
Kartlegging av eigedomsforhold, og bistå ved vurdering av salsverdiar og verdiaukande tiltak.
Oppfølging av samarbeidspartnarar og underleverandørar (herunder meklarar).
Bidra til salsprosessar med høg kvalitet og god effektivitet, og bidra til forbetring av system, prosedyrar, rettleiarar, mv. for sal av offentlege eigedom.
Bidra til god økonomi i prosjekta.
Bidra med ajourhold av prosjektdata og prosjektinformasjon i relevante system.
(arkivsystem, prosjektsystem, meklarsystem, mv.).
Informere leiing om prosjekta, og bidra med underlag for rapportering.

Kvalifikasjonar:
Relevant høgare utdanning (eiegedomsmekling, juridisk, jordskifte, eigedomsfag, mv.)
Relevant praksis frå arbeidsområdet
Gode IT-kunnskapar
Kandidaten må ha god vandel og kunne tryggingsklarerast

Personlege eigenskapar:
Gode kommunikasjonseigenskapar, skriftleg og munnleg.
Strukturert og målretta
Initiativrik og ansvarsfull
Gjennomføringsevne

Vi tilbyr:
Løn som rådgjevar (kode 1434) fra kr. 473 100,- (ltr 55) til kr. 535 900,- (ltr 62) pr. år. iht Statens lønsregulativ
Frå lønna trekkjast 2% innskot til Statens pensjonskasse
Fleksibel arbeidstid
Medlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikringsordningar
Bustadlån i Statens pensjonskasse
Bedriftshelseteneste
Gode velferdsordningar

Andre opplysningar:
Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Ivan Fjeldheim-Pettersen, tlf: (+47) 97524802
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no