SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagansvarlig

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Ref.kode: 3145145125

Søknadsfrist: 22-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Forsvarsbygg på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Fagansvarlig internkontroll og risikostyring - Forsvarsbygg utleie

Forsvarsbygg utleies omsetning i 2015 var ca. kr. 3,8 mrd., antall årsverk p.t. er ca. 800 og bygningsarealet ca. 4,1 mill. kvm. Utleie, som er det største forretningsområdet i Forsvarsbygg, er delt inn i seks geografiske markedsområder og to sentrale enheter.

For sentral enhet Fellesstab økonomi, som ledes av David Lindberg, søker vi med dette fagansvarlig internkontroll og risikostyring.

Fellesstab økonomi har ansvaret for økonomistyring, prosessforbedring, internkontroll og risikostyring i Forsvarsbygg Utleie.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Ønsker du mer info om prosessen eller stillingens innhold, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Nordcap AS, Lars Petter Tveteraas, 46822614.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Utvikle Utleies internkontroll- og risikostyringsfunksjon i henhold til gjeldende rammeverk og beste praksis innenfor faget
Gjennomføre regelmessig risikokartlegging for Utleie og på markedsområdenivå i samarbeid med respektive ledergrupper
Utarbeide opplæringsmateriale og gjennomføre opplæring av relevant personell i linjen innenfor fagområdet
Utvikle funksjonen til å bli en attraktiv rådgiver for ledelsen innenfor faget, og slik at effektiv risikostyring og internkontroll blir «en naturlig del av hverdagen» for alle ansatte
Bidra til at styrende dokumenter innenfor området er oppdatert, tilgjengelig og forståelig for relevante brukere
Utarbeide planverk for internkontrollgjennomganger i henhold til Utleies risikoprofil
Lede internkontrollgjennomganger i henhold til årsplan og utarbeide tilhørende internkontrollrapporter
Lede prosessforbedringsprosjekter, med fokus på LEAN-metodikk
Være en driver for kontinuerlig forbedring innenfor hovedprosessene på økonomi
Bidra til måloppnåelse i Utleie ved å sikre at risikostyring understøtter forretningsområdets strategi
Sikre god kommunikasjon med konsern internkontroll og internt i Utleie

Kvalifikasjoner:
Mastergrad eller lignende fra universitet eller høgskole, helst innen økonomifag
Minst fem års relevant erfaring fra arbeidsområdet, gjerne fra intern revisjon eller rådgivning innenfor prosessforbedring og / eller risikostyring
God kunnskap om statlige forvaltningsprinsipper er en fordel
God kompetanse innen risikostyringssystemer og forståelse for relevante økonomiske styringssystemer
Må kunne sikekrhetsklareres for Hemmelig

Personlige egenskaper:
Flink med folk
God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
Sterke analytiske egenskaper
Kreativ og nytenkende
Selvstendig og initativrik
Dyktig på planlegging, organisering og gjennomføring

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) iht Statens lønnsregulativ
Fleksibel arbeidstid
Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
Bedriftshelsetjeneste

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Lars Petter Tveteraas Rekrutteringsrådgiver i Nordcap AS, tlf: (+47) 468 22 614
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no