SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Økonomisjef

Kontraktstype: Midlertidig

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Ref.kode: 3191054653

Søknadsfrist: 02-10-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Forsvarsbygg på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Økonomisjef

Forsvarsbygg kampflybase er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge, herunder Ørland og Evenes. Prosjektet skal koordinere og lede all aktivitet for planlegging og etablering, for forsvarssektoren og mot alle aktuelle myndigheter og samfunnet forøvrig.

Vi skal besette stilling som økonomisjef. Stillingen rapporterer til stabssjef i Forsvarsbygg kampflybase. Stillingens hovedfunksjon vil være å bidra til god økonomistyring og økonomiovervåking i det vi regner som det største byggeprosjektet i Forsvarsbyggs historie.

Stillingen er midlertidig i tre år med mulighet for forlengelse.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

ansvar for plan og budsjettprosess, herunder utarbeidelse av langtidsprognoser
ansvar for månedlig/kvartalsvis regnskapsavslutning og rapportering, internt og mot Forsvarsdepartementet
ansvar for analyse og rapportering av økonomiske nøkkeltall og eventuelle avvik
synliggjøre behov for eventuelle tiltak knyttet til måloppnåelse innenfor økonomi
bistå i gjennomføring av usikkerhet-, investerings- og lønnsomhetsanalyser innen økonomi
sørge for nødvendig internkontroll innen økonomi
bidra til forskriftsmessig ivaretagelse av virksomhetsområdets økonomiske og forvaltningsmessige oppgaver og pålegg
bidra med å tilrettelegge og videreutvikle styringssystemer innen økonomi-, regnskap- og prosjektstyring
være en diskusjonspartner/støtte for ledelse og andre medarbeidere i økonomifaglige spørsmål
faglig leder for økonomene innen prosjekt- og virksomhetsøkonomi
personalansvar

Kvalifikasjoner:
høyere økonomi utdanning fra universitet eller høgskole- mastergrad eller tilsvarende, lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for lavere utdanningsnivå
minst fem års relevant erfaring
god kunnskap om statlig økonomistyring og offentlig forvaltning
gode kunnskaper innen prosjektøkonomi
ledererfaring
god IT kompetanse
sikkerhetsklarering for hemmelig må gjennomføres ved ansettelse

Utdanningsretning:
Økonomi

Personlige egenskaper:
samarbeidsorientert og evne til å dele kunnskap
initiativrik
analytisk
gode kommunikasjonsevner
samvittighetsfull, strukturert og nøyaktig

Vi tilbyr:
lønn som seniorrådgiver (kode 1364, ltr 75-86, lønnsspenn 684 600 - 935 600 kr) etter lønnsregulativet til staten avhengig av utdanning og erfaring
fleksitid og betalt overtid
medlemskap i Statens pensjonskasse og således gode boliglånsordninger og gode forsikring- og pensjonsordning
gode velferdsordninger

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Laila Morønning Stabsleder, tlf: (+47) 924 65 373
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no