SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Planlegger

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Ref.kode: 3191137770

Søknadsfrist: 25-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Forsvarsbygg på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Virksomhets- og kriseberedskapsplanlegger - Forsvarsbygg utleie

Avdelingen sikkerhet og beredskap i Utleie har landsdekkende fag- og prosessansvar innenfor sikkerhet og beredskap i hele Forsvarsbygg.

Stillingen som virksomhets- og kriseberedskapsplanlegger skal sikre at det overordnede arbeidet med virksomhetsplaner, budsjettinnspill og oppfølging blir ivaretatt. Stillingen skal også sørge for at Forsvarsbygg ivaretar oppgaven med oppfølging av kriseberedskapsplan, samt støtte ifm. Forsvarets operative evne og beredskap. Det tilligger også stillingens ansvarsområde å følge opp interne og eksterne øvelser ift. planlegging, bemanning, gjennomføring og rapportering.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for å bidra til Forsvarsbyggs overordnede strategi-, styrings- og policydokumenter angående sikkerhet og beredskap i Utleie.
Ansvarlig for å lede, koordinere, utarbeide og følge opp virksomhetsplan og budsjett innenfor sikkerhet og beredskap i Utleie.
Ansvarlig for å formidle og følge opp mål og krav innenfor sikkerhet og beredskapsområdet.
Ansvarlig for koordinering og samordning med markedsområdene sine sikkerhets-og berdskapsledere.
Ivareta nær samordning med planoffiseren for å kunne supplere denne ifm. intern og ekstern planlegging og øvingsaktivitet, samt kontakt med Forsvaret.
Ivareta utarbeidelse, samordning og oppfølging av kriseberedskapsplan.
Planlegge og gjennomføre interne beredskapsøvelser.
Bidra til interne og eksterne planprosesser.
Veilede og gi opplæring innenfor eget ansvarsområde.
Bidra for øvrig i seksjonens øvrige tildelte oppgaveportefølje innenfor sikkerhet og beredskap.
Utføre andre forefallende stabs- og forvaltningsoppgaver.

Kvalifikasjoner:
Høyere utdanning med relevant fagkrets.
Ønskelig med erfaring fra beredskaps- og/eller sikkerhetsarbeid, gjerne fra Forsvarssektoren.
Erfaring med virksomhetsplanlegging, samt budsjettplanlegging og oppfølging.
Ønskelig med erfaring fra planarbeid og øvingsvirksomhet.
Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
Det gjøres oppmerksom på at stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf Lov om personell i Forsvaret.

Personlige egenskaper:
God helhetsforståelse for sikkerhets- og beredskapsområdet
Gode vurderings- og samarbeidsevner
Initiativrik
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
Strukturert
Selvstendig og pålitelig.

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) iht Statens lønnsregulativ
Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
Boliglån i Statens pensjonskasse
Bedriftshelsetjeneste
Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Per Siem Leder sikkerhet og beredskap, tlf: (+47) 97159039
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no