SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Verksamhetsområdeschef

Kontraktstype: Tillsvidare

Stillingsprosent: 100%

Sted: Stockholm

Arbeidsgiver: Försäkringskassan

Ref.kode: 045648-2016

Søknadsfrist: 2016-09-05

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Verksamhetsområdeschef

Verksamhetsområdeschef till Rättsavdelningen Försäkringskassans vision är ett samhälle där alla känner trygghet om livet tar en ny vändning.

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige som ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom och arbetsskada. Vi är cirka 13 000 medarbetare på kontor i hela landet.

Läs mer om vision och verksamhetsidé och om Försäkringskassan som arbetsgivare www.forsakringskassan.se/omfk och www.forsakringskassan.se/jobbahososs

Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen av myndighetens verksamhet. Det innebär att avdelningen tolkar regelverken som styr Försäkringskassans verksamhet, ger rättsligt stöd till den övriga verksamheten och genomför rättslig kvalitetsuppföljning. Vi för även myndighetens talan i olika rättsliga instanser, handlägger skadeståndsärenden och remisser från riksdagen, Regeringskansliet, JO, JK och andra myndigheter. Rättsavdelningen ansvarar också för samordningen av myndighetens medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete.

Rättsavdelningen har drygt 90 medarbetare. För närvarande är avdelningen indelad i tre verksamhetsområden; Myndighetsjuridik, Socialförsäkringsjuridik och Process- och socialförsäkringsjuridik. Vi har nu för avsikt att inrätta ett nytt verksamhetsområde med arbetsnamnet VO Gränsöverskridande frågor.

Rättsavdelningen arbetar i tillämparteam. Varje team ansvarar för att driva arbetet med en enhetlig och korrekt rättstillämpning av socialförsäkringen inom ett visst ämnesområde. Arbetet med rättslig styrning innebär främst att ta fram Försäkringskassans normerande styrdokument utifrån konventioner, unionsrätt och svenska bestämmelser. Arbetet med rättsligt stöd innebär att ansvara för uppdatering av vägledningar, svara på tillämpningsfrågor från verksamheten, delta i utbildningsverksamhet samt att kvalitetssäkra utbildnings- och informationsmaterial. Likaså att, i samverkan med de processjuridiska enheterna, bevaka tillämpningen av socialförsäkringen i förvaltningsdomstolarna. Tillämparteamen deltar i arbetet med uppföljning av kvaliteten av Försäkringskassans tillämpning av det socialförsäkringsrättsliga och förvaltningsrättsliga regelverket. De rättsliga experterna deltar även i arbetet med att ta fram remissvar, utvecklingsprojekt, samverkan med andra myndigheter och annan utåtriktad verksamhet i Försäkringskassan. EU-arbetet och annat internationellt samarbete innebär bland annat att rättsliga experter deltar i förberedelser inför och i konventionsförhandlingar samt i EU-kommissionens expertkommittéer och tillfälliga arbetsgrupper om social trygghet.

Rättsavdelningen söker nu en chef för det kommande verksamhetsområdet Gränsöverskridande frågor

Arbetsuppgifter och ansvar:

samordningen av Försäkringskassans medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete enligt 7 § myndighetsförordningen (2007:515)
Försäkringskassans funktion som samordnande förbindelseorgan
den rättsliga styrningen och det rättsliga stödet inom adoptionsbidrag, aktivitetsstöd/utvecklingsersättning, allmänna barnbidrag, bostadsbidrag, dagpenning/familjebidrag till rekryter, etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning, EU-familjeförmåner, föräldrapenning, försäkringstillhörighet, graviditetspenning, jämställdhetsbonus, tillfällig föräldrapenning och underhållsstöd, internationell vård och tandvårdsstöd.
Verksamhetsområdeschefen kommer även ansvara för ett nyinrättat team med uppgift att stödja Rättsavdelningens normeringsarbete.

Dina arbetsuppgifter:
Som verksamhetsområdeschef ansvarar du för att leda och utveckla medarbetarna och verksamheten inom ditt ansvarsområde. Du har personal-, resultat- och uppföljningsansvar och rapporterar till rättschefen.

Du ansvarar för att skapa en utvecklande arbetsplats samt för att driva ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Genom dialog skapar du förutsättningar för dina medarbetare att ta ansvar för sitt uppdrag, sina mål och sin kompetensutveckling.

Som verksamhetsområdeschef deltar du i Rättsavdelningens strategiska arbete och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du deltar i olika styrgrupper och driver egna projekt inom funktionens ansvarsområde. I uppdraget ingår också att inom myndigheten och externt informera om avdelningens arbete. Du är också drivande i att utveckla samverkan med andra statliga myndigheter inom funktionens ansvarsområden. Du svarar för kontakterna med Regeringskansliet inom ditt ansvarsområde.

Kvalifikationer och egenskaper:
jur. kand./juristexamen
erfarenhet av arbete i domstol
flera års erfarenhet av arbete som jurist på myndighet
mycket goda kunskaper om EU som institution
mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift och tal
hög personlig integritet
förmåga att internt och externt skapa förtroendefulla relationer
förmåga att skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar
god kommunikativ förmåga och är lyhörd
strategiskt tänkande med ett ledningsperspektiv
förmåga att fatta beslut
Du är lyhörd och inställd på samarbete och samverkan. Har du erfarenhet från operativt ledarskap är det meriterande liksom om du har erfarenhet av författningsarbete samt av arbete med EU och internationella frågor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt:
Anställningen är tills vidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Chefstest kan komma att användas i denna rekrytering. Arbetsplatsen är förlagd till Telefonplan i Stockholm.

Kontaktpersoner i fackliga frågor är för Saco Gunnel Andersson, tfn 010-114 54 39, för ST Anne Hagberg, tfn 010-116 12 93 samt för Seko Johanna Grundström, tfn 010-115 30 44.

Ansökan:
Vi vill ha din ansökan med meritförteckning märkt med diarienummer 045648-2016 senast den 5 september 2016. Du behöver inte bifoga betygskopior och liknande till din ansökan, dessa tas med till en eventuell intervju. Skicka ansökan genom att klicka här nedan.

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Kontaktperson:

Rättschefen Eva Nordqvist, tlf: +46 (0)10-116 91 10

Kontaktperson:

HR-specialist Karin Karlsson, tlf: +46 (0)10-116 90 37, e-post: Klikk her

Försäkringskassan

vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete som spelar en viktig roll i människors liv. Vi är en av Sveriges största myndigheter och finns över hela landet vilket innebär att det finns goda möjligheter till utveckling och rörlighet. Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del för att nå vårt mål att öka allmänhetens förtroende. De flesta av våra medarbetare arbetar i team där alla får ta ett stort ansvar för det gemensamma arbetet. Vi tycker att det är viktigt med en hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi arbetar också aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats där alla får lika möjligheter. Läs mer om vision och verksamhetsidé och om Försäkringskassan som arbetsgivare www.forsakringskassan.se/omfk och www.forsakringskassan.se/jobbahososs

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no