SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Løsningsarkitekt

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Ref.kode: 2984941091

Søknadsfrist: 12-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Forsvarsbygg på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Funksjonell løsningsarkitekt - Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Etaten har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder.

IKT seksjonen:

drifter og forvalter IKT-infrastrukturen og IKT systemporteføljen i Forsvarsbygg. IKT seksjonen er inndelt i to team, IKT drift og IKT system. Funksjonell løsningsarkitekt inngår i IKT system.

Utvikling av ny funksjonalitet og videreutvikling skal vurderes og prioriteres i lys av det samlede virksomhetsbehovet. For å sikre godt integrerte løsninger, skal nyutvikling av systemer inngå som deler av en større plan. Planen og designet av løsningene skal ta sitt utgangspunkt i etatens virksomhetsarkitektur, populært sagt vår ”IT-reguleringsplan”.

Forsvarsbyggs systemportefølje er kompleks, omfattende og samfunnskritisk. I forbindelse med nyutvikling skal langsiktige prinsipper for tjenesteorientert arkitektur, komponentbasert utvikling, åpne standarder, gjenbruk og felles arkitektur for offentlig sektor legges til grunn. Bruk av ferdigløsninger skal vurderes før egenutvikling. Det skal tas hensyn til den gjensidige avhengigheten som bestandig finnes mellom systemer og infrastruktur. Funksjonell løsningsarkitekt er en sentral rolle i dette arbeidet.

Funksjonell løsningsarkitekt har ansvar for å forvalte og utvikle vår IT-reguleringsplan samt lisensforvaltning av systemporteføljen. Vi ser etter en person med høyere utdanning innen relevante fagområder som søker faglige utfordringer og selvstendig ansvar, og som liker å samarbeide både internt og eksternt. Vi trenger deg som har god forståelse for Forsvarsbyggs behov for IKT løsninger, og som ser samspillet og avhengigheter mellom ulike typer teknologi. Rollen skal bistå i krav- og analysearbeid. Vi ser etter deg som kan bevege deg i skjæringspunktet mellom prosess og teknologi, der man er i stand til å utnytte teknologiske muligheter til å forbedre, effektivisere og om mulig automatisere dagens arbeidsprosesser. Den funksjonelle arkitekten skal sikre at krav blir identifisert og håndtert på en effektiv og strukturert måte samt sørge for en effektiv lisensforvaltning.

Stillingen rapporterer til teamleder IKT system og arbeidssted er Hamar, Oslo eller Harstad.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:
Funksjonell løsningsarkitekt skal arbeide med blant annet disse oppgavene:
kravanalyse (funksjonelle og ikke-funksjonelle krav), bindeledd mellom kjerneprosessene og IKT-miljøet
identifisere forretningsbehov og oversette disse til IKT-løsninger
utarbeide kravspesifikasjoner og løsningsforslag
kravmodellering, inkludert fremtidig prosess- og arbeidsflyt
beskrive nødvendige løsningskomponenter og krav til disse
utarbeide brukerhistorier som kan overleveres utviklings/forvaltnings-team for implementering
forvalte Forsvarsbyggs IT-reguleringsplan innenfor systemporteføljen
forestå en effektiv lisensforvaltning og således bidra til en ressurseffektiv systemportefølje
sikre at krav blir identifisert og håndtert på en effektiv og strukturert måte

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan funksjonell løsningsarkitekt gis andre oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner:
minimum 3 årig utdannelse, Bachelorgrad, fra Høyskole eller Universitet
minimum 3- 5 års arbeidserfaring som funksjonell arkitekt i
sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG

Bør ha:
systemutviklingsprosjekter i et større IT-miljø
erfaring i prosessledelse
erfaring i bruk av smidige metoder i større prosjekter
god teknologiforståelse for moderne utviklingsplattformer inkl. tjenesteorientert arkitektur
forståelse for kompliserte verdikjeder på tvers av systemer
kompetanse og erfaring fra kravmetodikk, modellering og gjennomføringsmodeller (Unified process og Scrum)
være kreativ, spesielt i arbeidet med å finne nye og innovative løsninger

Personlige egenskaper:
gode evner til å samarbeide
evne til å forankre veivalg i linjen
beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
gode kommunikasjonsevner
evne til å skape entusiasme
strukturert og kvalitetsbevisst

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
lønn som seniorrådgiver/senioringeniør (1364/1181) avhengig av kvalifikasjoner
sterkt fagmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
fleksitid, sommertid og betalt overtid
medlemskap i Statens pensjonskasse og således god forsikrings- og pensjonsordning
gode velferdsordninger

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Øivind Johnsen Teamleder for systemforvaltning og prosjekter, tlf: (+47) 926 05 749
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no