SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Enhetschef

Kontraktstype: Tillsvidareanställning

Stillingsprosent: 100%

Sted: Göteborg

Arbeidsgiver: Göteborgs Stad

Ref.kode: A603723

Søknadsfrist: 2016-09-20

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Göteborgs Stad på:

Facebook

Enhetschef till Ledningsnät Vatten

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning med cirka 400 medarbetare som arbetar för att göra det lätt att leva hållbart. Vi är en politiskt styrd organisation som tillgodoser invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering och gör så att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget. Vår verksamhet är helt taxefinansierad via vatten- och avlopps- samt avfallstaxan.

Ledningsnät är en driftavdelning som består av totalt 9 enheter med ca 145 medarbetare. Enheten LNVP är en ny enhet som tillsammans med enheten (LNVD) ansvarar för dricksvattendistributionen. Tillsammans ansvarar enheterna för den operativa driften av dricksvattenrörnätet med tillhörande anläggningar inom Göteborg. Uppdraget innebär bl a personal - ekonomi -och- arbetsmiljöansvar . Verksamheten omfattar hela kommunen och innebär kontakter med abonnenter, andra förvaltningar och bolag samt näringsidkare och myndigheter. Förutom en enhetschef består enheten av ca 12 drifttekniker och en driftingenjör. Idag är man lokaliserad på Ringön i centrala Göteborg men verksamheten kommer att flytta till nya lokaler då vi samlar vår verksamhet för hela förvaltningen vid Alelyckan under senare delen av 2018.

Arbetsbeskrivning:

LNVPs huvudsakliga arbetsuppgifter är drifttagande i samband med förnyelse och utbyggnad av dricksvattenledningar samt förebyggande tillsyn och akut underhåll och felavhjälpning av dricksvattenrörnät, pumpstationer och övriga anläggningar. Inom enheten finns specialutrustning för provtryckning, klorering, provisorisk försörjning, nödvattenförsörjning, ventilhantering mm samt ett antal servicefordon. I det dagliga arbetet nyttjas modern IT-teknik med bl a mobila datorer för samtlig driftpersonal via vilka man tilldelas och återrapporterar uppdrag samt får kartinformation. Ett driftdatorsystem nyttjas för larm och information om status på anläggningarna. Man arbetar i direkt samverkan med den andra enheten inom dricksvattendistribution och i nära samarbete med övriga enheter inom avdelningen såsom exempelvis Anläggningsenheten och reparationsenheten.

Kvalifikationer:
Du är högskole- eller civilingenjör eller har motsvarande erfarenhet/utbildning. Du har erfarenhet från arbete inom va-området, gärna inom driftverksamhet. Du har också erfarenhet av ledarskap och goda IT-kunskaper . Du är engagerad, strukturerad och analytisk. Du drivs av en vilja att motivera och engagera dina medarbetare samt utveckla deras kreativitet och samarbetsförmåga. Du är resultatinriktad, en god kommunikatör och har förmåga att skapa en positiv anda och en tydlig struktur runt dig.

Kretslopp och vattens verksamhet är en av grundpelarna i samhället vilket skapar stor meningsfullhet i vårt arbete. Hos oss får du möjlighet att se helheten i ditt arbete. En stimulerande och kreativ miljö, tydliga och mätbara mål samt realistiska krav och utmaningar lägger grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och ansvar medverkar du i arbetets planering, genomförande och uppföljning.

I vårt arbete utgår vi från Göteborgs stads förhållningssätt:
• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt

Som medarbetare på kretslopp och vatten erbjuder vi dig goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Kontaktpersoner:
Helena Hallagård
Avdelningschef
Telefon: 031 - 368 70 03

Fackliga företrädare
Jakob Ljungquist
Vision
Telefon: 031-368 71 96

Fredrik Selin
Saco
Telefon: 031-368 74 48

Göteborg stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no