SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Förvaltare

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Göteborg

Arbeidsgiver: Göteborgs Stad

Ref.kode: A600551

Søknadsfrist: 2016-09-02

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Göteborgs Stad på:

Facebook

Förvaltare (vikariat)

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.

Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".

Arbetsbeskrivning:

Förvaltarenhetens verksamhet riktas till vuxna göteborgare i behov av förvaltare/gode män med speciell kompetens. Verksamheten styrs utifrån föräldrabalkens 11 kap 4§ (godmanskap) och kap 7§ (förvaltarskap). Vi arbetar på uppdrag av Överförmyndarförvaltningen som förordnar förvaltare och gode män till personer (huvudmän) med bl.a. svår psykisk funktionsnedsättning, missbruk, psykossjukdomar och liknande sjukdomstillstånd.

Tingsrätten beslutar i varje enskilt fall hur omfattande uppdraget ska vara. Förvaltaren träder in när det är svårt för en privatperson att vara personens stöd. Vi bistår personerna i ekonomiska, juridiska och sociala frågor. Vi bevakar personens (huvudmannens) rätt, förvaltar egendom samt sörjer för person. Huvudmännens behov står i centrum och arbetet med tydliga mål och individuella uppföljningar är en viktig del av förvaltarens utvecklingsarbete. Som förvaltare/god man ska man bidra till en ökad livskvalitet för huvudmannen utifrån ett ”rehabiliteringsperspektiv” - inte frånta den enskilde ansvaret. Förvaltaren samarbetar med professionella nätverk och med huvudmannens anhöriga om möjligt.

Förvaltaren blir personligen förordnad då han/hon åtar sig uppdraget som god man/förvaltare.
Det dagliga arbetet består till stor del av att:
Ha kontakt med huvudmännen och deras nätverk
Ge råd i personliga förhållanden
Företräda huvudmännen inför myndigheter och domstolar
Se till att huvudmännens tillgångar används till hennes/hans nytta
Bevaka rätten till vård- och omsorg
Strukturera huvudmännens ekonomi
Dokumentation och ekonomisk redovisning,
Se till att huvudmannen får en bostad/ plats i boende och meningsfull sysselsättning
Enheten består av en Förste förvaltare, elva Förvaltare/gode män samt en Förvaltareadministratör.
Vi erbjuder dig en plats bland engagerad personal och i trivsamma lokaler på Stora Badhusgatan.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du har flerårig erfarenhet av och ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen. Ditt förhållningssätt ska präglas av tilltro till huvudmannens vilja att vara delaktig och ansvarstagande för sin egen sociala situation. Du har goda kunskaper om samhällsservicen som t.ex. sjukvårdens organisation, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service, samt kunskap om/intresse för juridik och ekonomi. Som person har du god förmåga att skapa konstruktiva relationer, är prestigelös och bemöter alla på ett professionellt och respektfullt sätt. Du är van att göra egna prioriteringar, arbeta strukturerat, självständigt och fatta tydliga beslut. Flerårig yrkeserfarenhet krävs samt utbildning som God man. Utbildningen till God man kan efter bedömning eventuellt genomföras i anslutning till tillträdet.

För att vara personligt förordnad som god man/förvaltare finns krav från Överförmyndarförvaltningen i Göteborgs stad att man har genomfört god man utbildning. Kravet gäller även vid arbete inom förvaltarenheten.

Övrig information:
Intervjuer kommer att påbörjas allt eftersom ansökningar inkommer.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
På Social resursförvaltning arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och
hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du ett friskvårdsbidrag och även ett flertal rabatterade aktiviteter.

I rekryteringsprocessen vill vi ta tillvara de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald kan tillföra våra verksamheter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Har du några frågor angående tjänsten:

Kontaktperson:

Maria-Rosa Johansson tf Enhetschef, tlf: +46(0)31-3679037, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Fredrik Lax 1:e Förvaltare, tlf: +46(0)31-3679793, e-post: Klikk her

Göteborg stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no