SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lärare

Kontraktstype: Tillsvidare

Stillingsprosent: 100%

Sted: Huddinge

Arbeidsgiver: Huddinge Kommun

Ref.kode: BUF:2017:361

Søknadsfrist: 2017-06-16

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Huddinge kommun på:

Facebook

Lärare åk 1 med möjlighet till försteläraruppdrag

Kästa förskola och skola är en ny skola, skolan startade i augusti 2015. På skolan går ca 260 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi som arbetar på skolan är ständigt aktiva problemlösare, vi följer upp och förbättrar verksamheten. Skolan ligger i ett av södra Stockholms mest spännande och expansiva områden, Kästa/Flemmingsberg. Vi arbetar i en spännande miljö, här möts det mångkulturella med sjukvård, högskoleutbildningar och forskning på avancerad nivå. Det innebär att du ska ha erfarenhet av och tycka om att arbeta i ett mångkulturellt område. Till hösten deltar alla lärare i Skolverkets fortbildning "Läslyftet".

Huddinge kommun har tre utvecklingsområden det är IKT, matematik och språkutvecklande arbetssätt.

Om arbetet:

Du är klasslärare i åk 1. Du ska ha erfarenhet och god kunskap om grundläggande läs, skriv och matematikinlärning. Du ska ha kännedom om Bornholmsmodellen. Som lärare i åk 1 ska du tycka om och se fördelar med att arbeta i ett team med lärare och fritidspedagog. Du ska kontinuerligt följa upp elevernas kunskapsutveckling och kunna förändra din undervisning utifrån elevernas behov.

Möjligheten till försteläraruppdraget innebär att del av din tid arbeta för att utveckla verksamheten på skolan.
I huvudsak handlar uppdraget om att coacha andra lärare i didaktik och arbeta med den pedagogisk utvecklingen och undervisningen , genom klassrumsbesök och efterföljande dialog med lärare utveckla lärarrollen. Att delta i kommunövergripande nätverk med andra förstelärare och leda konferenser och fortbildning ingår också i uppdraget.
För att kunna söka försteläraruppdraget ska du vara behörig lärare åk 1-6 med minst 4 års dokumenterad erfarenhet av undervisning inom skolan och med goda vitsord.

Förmåner:
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Din profil:
Du har visat på mycket god förmåga att förbättra elevers studieresultat samt förmåga att inspirera och vägleda kollegor. Meriterande är om du har erfarenhet som VFU handledare, mentor för introduktionsperioden, implementeringsansvarig för pedagogiska satsningar, arbetslagsledare eller ämnesutvecklare.
Du har ett starkt intresse för att utveckla den pedagogiska undervisningen och lärandets språk samt en vilja att utveckla både elever och lärarkollegor. Du är lyhörd, tillitsfullt och smidig i ditt sätt vilket skapar engagemang och delaktighet. Med god didaktik och gott ledarskap bygger du förtroendefulla miljöer samt leder och inspirerar andra till att på ett effektivt sätt nå gemensamma mål och utveckla den gemensamma kompetensen. Du lyssnar in, är trygg, stabil, självreflekterande och tydlig i din kommunikation.
Du ska aktivt bidra till att alla våra lärare får en djupare förståelse för vikten av att arbeta språkutvecklande, inom det specifika ämnet och i det vardagliga språket.
Du utvecklar genom att ge återkoppling efter klassrumsbesök/ i lärarlaget/ i a-lagen. Din återkoppling bygger på forskning och beprövad erfarenhet.Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med grundläggande läs- och skriv-inlärning.
Du ska kunna utvärdera läromedel utifrån elevernas behov. Du ska aktivt kunna främja och arbeta för en 'Läsande skola'". Du ser kopplingen mellan tematiskt arbete och ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 12 juni 2017

Din ansökan ska bestå av cv och personligt brev (max 500 ord) brevet ska bland annat besvara
hur du har arbetat för att förbättra elevernas studieresultat
hur du har utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola)
beskriv hur du vill utveckla undervisningen om du fick detta uppdrag
beskriv hur du ser på sambandet förbättrade studieresultat - medvetet arbete med ett språkutvecklande arbetsätt.

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Kontaktperson:

Christina Lahti rektor, tlf: +46 (0)8-535 38314

Din kunskap gör skillnad

Huddinge är näst största kommunen i länet med över 100 000 invånare. Våra högskolor och närheten till övriga Stockholm ger stora möjligheter för invånare, företag, studenter och medarbetare. Vi vill ta tillvara och utveckla din kunskap.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no