SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Banemontører

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Fauske-Mo i rana

Arbeidsgiver: Jernbaneverket

Ref.kode: 3233362506

Søknadsfrist: 02-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Banemontører Nordlandsbanen Nord - Område Nord

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Jernbaneverkets anlegg? V

i søker deg som har fagbrev som banemontør/banereparatør. Du vil få arbeidsoppgaver innen drift, vedlikehold og mindre fornyelse avhengig av kompetanse og kapasitet.

Antall stillinger: 2 stillinger. Stillingene rapporterer til faggruppeleder. Stasjoneringssted: Fauske (1) og Mo i Rana (1)

Arbeidsoppgaver:

Drift og vedlikehold av banestrekningen, blant annet sville/skinnebytte, pukksupplering og nøytralisering av spor og sveising
Beredskap og feilretting
Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Jernbaneverket og øvrige aktører i sektoren
Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:
Fagbrev som banemontør/banereparatør
Førerkort for bil klasse BE
Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), leder for el-sikkerhet (LFS) og skinnesveiser, eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent
Relevante datakunnskaper som MS Office og banedata
Tilfredsstillende norskkunnskaper

Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting.

Søker må være villig til å delta i andre drifts- og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på noe reisevirksomhet og turnusarbeid for natt- og helgearbeid. Stillingen inngår i Jernbaneverkets beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter. Vi har behov for flere med lokomotivførerutdanning. Den som rekrutteres tilsettes under forutsetning av at vedkommende forplikter seg til å ta lokomotivførerutdanning.

Personlige egenskaper:
Du har interesse og egenskaper innen fagområdet
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
Du har god sikkerhet- og risikoforståelse
Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi legger vekt på lojalitet til Jernbaneverkets etiske regler og at du i tråd med Jernbaneverkets verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Gode utviklingsmuligheter
Et godt arbeidsmiljø
P.t gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
P.t betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Personalbillett med NSBs tog.

Stillingen lønnes etter stillingskode 1203 fagarbeider, kr. 402 700. Variable tillegg etter hovedtariffavtalen kommer i tillegg til overnevnte.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

JERNBANEINFRASTRUKTURSELSKAPET SF (foreløpig navn)

ble stiftet februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Jernbaneinfrastrukturforetaket som skal være operativt fra 1. januar 2017, vil få ca. 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo. I 2016 er det bevilget i overkant av 18 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 milliarder kroner til prosjektinvesteringer. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Ønsker du nærmere informasjon om foretaket denne stillingen blir en del av, anbefaler vi at du tar en titt på følgende side:
Jernbanereformen

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Geir Otto Zakariassen Faggruppeleder Linjen Fauske, tlf: +47 916 78970

Kontaktperson:

Morten Nysæther Faggruppeleder Linjen Mo i Rana, tlf: +47 916 78719
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no