SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Prosjektleder

Stillinger: 6

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Jernbaneverket

Ref.kode: 3110206208

Søknadsfrist: 20-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Prosjektledere - Infrastrukturprosjekter

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane.
I 2016 har Infrastrukturprosjekter oppgaver for til sammen ca. 1,2 mrd. kroner.

Vi søker nå erfarne prosjektledere. I noen av prosjektene våre vil det ha avgjørende betydning at du kan og forstår jernbane fra første dag, i andre prosjekter vil dette være noe du kan lære underveis.

Det aller viktigste for oss er at du har dokumentert resultater fra komplekse prosjekter og at du er flink til å lede andre. Du må også være flink til å planlegge frem i tid og beholde ro og fortsatt har oversikt når det skjer mye på en gang.

Vi vil gjerne at du har jobbet med samferdselsprosjekter, men også annen prosjektledererfaring er aktuell.

Infrastrukturprosjekter skal i løpet av 2016 ansette 22 nye medarbeidere. Dette er helt nødvendig for at vi skal klare å løse kommende oppgaver. Vi søker derfor etter flinke folk innenfor sitt fagfelt som kan bidra til at vi løser vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte.

Arbeidsoppgaver:

Våre prosjekter skal gjennomføres på en sikker måte, med avtalt kvalitet og innenfor de tidsfrister og kostnadsrammer som er satt. Som prosjektleder skal du lede prosjektet og teamet slik at disse suksesskriteriene oppfylles og bidrar til vårt omdømme som profesjonell byggherre.
Du skal inngå avtaler og kontrakter med rådgivende ingeniør og entreprenører, følge opp prosjektering- og byggeprosess og du skal skal overlevere det ferdige anlegget til Jernbaneverket sin driftsorganisasjon.
Du skal lede og motivere teamet til å jobbe i samme retning, bidra til godt samarbeid med andre i organisasjonen og med eksterne interessenter og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:
bachelor, master eller tilsvarende innenfor ingeniørfag
dokumenterte resultater som prosjektleder fra komplekse prosjekter opp til 500 millioner
lang erfaring med å lede tverrfaglige team
kunnskap om eller interesse for å lære om jernbane
god kunnskap om relevante lover og forskrifter som byggherreforskriften, plan- og bygningsloven, lov om offentlige anskaffelser og jernbaneloven.

Personlige egenskaper:
Du er initiativrik, en pådriver og opptatt av å løse utfordringer.
Du har fokus på mål og resultater og god forståelse for Jernbaneverket sine suksesskriterier; sikkerhet, tid, kostnad, kvalitet og omdømme.
Du er utadvendt og flink til å skape gode relasjoner.
Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må være god til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig på norsk.
Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr:
utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
fleksible arbeidstidsordninger
alle som er ansatt i Jernbaneverket før 31.12.2016 beholder Statens Pensjonskasse
Stillingen lønnes etter stillingskode 1087 overingeniør/1181 senioringeniør i lønnstrinn 70-79 som for tiden utgjør fra kr 617 800 til 766 600
Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

JERNBANEINFRASTRUKTURSELSKAPET SF (foreløpig navn)
ble stiftet februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Jernbaneinfrastrukturforetaket som skal være operativt fra 1. januar 2017, vil få ca 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo. I 2016 er det bevilget i overkant av 18 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 milliarder kroner til prosjektinvesteringer. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Ønsker du nærmere informasjon om foretaket denne stillingen blir en del av, anbefaler vi at du tar en titt på følgende side:
Jernbanereformen

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Gørild Malm Kristiansen, tlf: (+47) 91 62 36 28

Kontaktperson:

Kristian Slorbak, tlf: (+47) 90086054

Kontaktperson:

Karstein Søreide, tlf: (+47) 91147479
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no