SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Avdelingsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kleppestø

Arbeidsgiver: Askøy kommune

Ref.kode: 2709275764

Søknadsfrist: 16-08-2015

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Askøy kommune på:

Facebook
Twitter

Askøy kommune søker Avdelingsleder 100 % fast - Barnevernstjenesten

Askøy kommune er en kommune i sterk vekst og med en høy andel barnebefolkning. Sammen med helsesøstertjenesten, kommunepsykologene og flyktningetjenesten utgjør barneverntjenesten fagavdeling Barn og Familie. Flere av kommunens beboere har behov for barnevernets tjenester. Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats slik at de som har behov for noe ekstra får rett hjelp til rett tid.

Vi har vært en kommune i Modellkommune – prosjektet og gjennom det utviklet gode systemer for tett samarbeid mellom hjelpeinstansene, barnehage og skole. Slik er vi med på å arbeide mot å nå kommunens visjon «Tett på utviklingen» «Tett på menneskene». Kommunen har også sendt søknad til departementet i forhold til å bli en forsøkskommune knyttet til overtagelse av statlige oppgaver på barnevernfeltet. Om søknaden blir godkjent, og det følger midler med, vil vi stå overfor spennende oppgaver knyttet til både rekruttering , godkjenning og oppfølging av egne fosterhjem samt utvikling av nye tiltak i tiltakskjeden til barnevernet.

Vi er en barneverntjeneste som stadig er i utvikling og som har fokus på hvordan vi skal kunne yte gode tjenester til kommunens innbyggere. De siste årene har vi arbeidet mye med ulike forbedringsprosesser. Kommunen har fokus på å aktivere familienes eget nettverk og familie når tiltak skal iverksettes, og vi har derfor stort fokus på Familieråd.

Barneverntjenesten har mange flinke fagfolk som bidrar aktivt i arbeidet, men saksbehandlerne trenger en avdelingsleder som kan gi god støtte, veiledning, koordinering og motivasjon. En av våre flinke avdelingsledere har fått tilbud om annen jobb utenfor kommunen og vi søker derfor hennes etterfølger til å lede mottaks- og undersøkelsesteamet.

Avdelingsleder vil sammen med de 4 andre avdelingslederne og leder av barneverntjenesten utgjøre barneverntjenesten lederteam. Lederteams primæroppgaver er i tillegg til daglig drift å arbeide strategisk med utviklingsarbeid og ressursutnyttelse

Arbeidsoppgaver:

Oppgavene er mange, sammensatte og varierte, men omfatter blant annet:
Koordinere ressursene i mottaks- og undersøkelsesteamet
Fordele saker til teamets medlemmer og være en pådriver i.f.t. faglig fremdrift
Bistå teammedlemmene i krevende saker
Jevnlig veiledning av teamets medlemmer
Opplæring til nyansatte
Lede ukentlige teammøter og delta i 2 ukentlige meldingsmøter
Delta i ukentlige møter i lederteam
Råd og veiledning pr. telefon til samarbeidsinstanser
Mottaks funksjon
Personaloppfølging gjennom bl. a. RR-samtaler
Samarbeid med de øvrige avdelingslederne
Tverrfaglig samarbeid og prosjekter
Stedfortrederoppgaver ved leders fravær
Videreutvikling av rutiner
Følge opp kontinuerlig forbedringsarbeid
Internkontroll
Arbeid på kveld 2 dager i måneden

Kvalifikasjonskrav:
Vi søker en sosialfaglig utdannet medarbeider; fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom som gjerne også har relevant tilleggsutdanning.
Har erfaring fra 1. linje barnevern
Har god juridisk og sosialfaglig kompetanse
Har erfaring med veiledning
Førerkort for personbil


Har erfaring/interesse for ledelse
Har erfaring/interesse for utviklingsarbeid
Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Er raus med ros
Kan ta og gi konstruktive tilbakemeldinger
Er analytisk og løsningsorientert
Er en motivator og koordinator
Ser helhetlig og er fleksibel
Tåler høyt arbeidstempo

Vi tilbyr:
Godt faglig og sosialt miljø
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Lønn etter avtale

Generelle opplysninger:
Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter videregående skole
Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Den som blir ansatt i stillingen vil måtte fremlegge politiattest senest ved tiltredelse.

Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. Ansettelsen skjer for øvrig på vanlige kommunale vilkår i h. h. t. lov, reglement og tariffavtale. Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.

Det gjøres oppmerksomhet på at all korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil i hovedsak foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Gro Thorsen Kyte Leder, tlf: (+47) 56 15 84 14
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no