SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagleder

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 50%

Sted: Kleppestø

Arbeidsgiver: Askøy kommune

Ref.kode: 3250179735

Søknadsfrist: 20-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Askøy kommune på:

Facebook
Twitter

Fagleder 100 % fast - Fact team - Rus- og Psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste er en fagavdeling under Individ og levekår i Askøy kommune. Vi har kontorer i Helsetunområdet og på Juvik. Avdelingen har nylig omorganisert til 2 team: Fact og Hevd (Hva er viktig for deg?). Det er høy kompetanse i avdelingen, og det jobbes selvstendig og i team. Vi haren faglig forankring knyttet mot Recovery tenkning og kognitiv terapi.

Vårt utgangspunkt er at det er viktig at våre pasienter er medbestemmende/har mulighet til å uttrykke hva de mener er viktig for dem i forhold til oppfølgingen de mottar. Ved omorganisering til 2 team, vil våre medarbeidere forholde seg til begge målgruppene innen psykisk helse og rus.

Avdelingen har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen til etablering av Fact og utvikling av Hevd. Dette gir oss muligheter til nytenkning og utvikling av våre tjenester.

Avdelingen har som mål å bli bedre i forhold til evaluering av våre tjenester. For om mulig lykkes med dette arbeidet, vil vi ta i bruk KOR (klient og resultatstyrt praksis), åpne dialoger i nettverksmøter (en modell for samhandlende tjenester til personer med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser), gjennom brukerundersøkelser og via Brukerplan. Avdelingen arbeider også med å få på plass et godt tilbud til pårørende.

Det siste nye i avdelingen er at vi nå omgjør en stilling til to 50 % stillinger for personer med brukererfaring (MB stillinger). Disse stillingene blir organisert i Hevd teamet.

Arbeidsoppgaver:

En rolle som brukerstemmen inn i avdelingen
Medvirkende rolle i forhold til vårt brukerutvalg der Rådgivere med brukererfaring deltar
Delta i avdelingens drift i samarbeid med øvrig personell
Påvirke/influere utvikling av avdelingen på system og individnivå
Delta i utforming og gjennomføring av brukerundersøkelser
Delta i evaluering av avdelingens tilbud og tjenester
Aktiv deltakelse i utvikling av vårt pårørendearbeid

Kvalifikasjoner:
Gjennomført MB utdanning
Egen brukererfaring innen psykisk helse eller rus

Personlige egenskaper:
Stabil og trygg på sin rolle som MB i vår avdeling
Evne til å stå på og bruke egen erfaring til det beste for våre brukere og ansatte
Ønske om å bidra til utvikling av avdelingen
Være en reflekterende bidragsyter for vårt personell
På sikt ha mulighet til å drifte egne grupper med veiledning
Være avdelingens brukerstemme på en positiv og god måte
Vi tilbyr
Mulighet til å være aktiv deltakende i utviklingen av avdelingen
Mulighet for at det på sikt vil være arbeid 1 ettermiddag pr. uke
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med stor grad av mulighet til å arbeide selvstendig.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.
På grunn av teamets sammensetning oppfordrer vi menn til å søke

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ine Sture Leder, tlf: (+47) 97 05 18 62
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no