SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Flyktningkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kleppestø

Arbeidsgiver: Askøy kommune

Ref.kode: 3083754924

Søknadsfrist: 12-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Askøy kommune på:

Facebook
Twitter

Flyktningkonsulent 100 % fast - Flyktningtjenesten

Askøy kommune er en kommune i sterk vekst og med høy andel barnebefolkning. Sammen med Barneverntjenesten, Helsesøstertjenesten og Kommunepsykologene utgjør Flyktningtjenesten fagavdeling Barn og familie.

Flyktningtjenesten har det koordinerende ansvar for kommunens bosettings- og integreringsarbeid. Tjenesten skal i 2016 bosette 50 personer og i 2017 44 personer. I tillegg skal tjenesten tilrettelegge og tilby introduksjonsprogram for personer med rett og plikt og som har behov for kvalifisering.

Flyktningtjenesten har nå 4,6 årsverk. Vi skal utvidet vårt kompetente team med en medarbeider. Vi samarbeider tett med andre avdelinger i kommunen, deriblant Fagavdeling skole med voksenopplæringen, Fagavdeling barnehage, Fagavdeling kultur, Boligforvaltningen, Barneverntjenesten, Helsesøstertjenesten og NAV.

Arbeidsoppgaver:

Oppgavene er mange, sammensatte og varierte:
Saksbehandle etter gjeldende lover og vedtak, deriblant introduksjonsloven
Veilede deltakere i introduksjonsprogram, deriblant holde kurs
Samtaler, kartlegging m.m.
Bistå ved behov i kommunens bosettingsarbeid
Gi boveiledning og oppfølging i bolig
Tett samarbeid med andre kommunale tjenester og eksterne samarbeidspartnere
Aktivt bidra til god integrering i Askøy kommune
Annet forefallende arbeid, som journalskriving, sosialrapporter m.m.
En må kunne påregne å bli tildelt andre arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav:
Vi søker etter en medarbeider med relevant høyskole/universitetsutdanning, gjerne med tilleggsutdanning innen flerkulturell forståelse eller psykisk helse
Førerkort for personbil er påkrevd.

Det er en forutsetning av den vi ansetter:
Har erfaring og interesse for å jobbe med flyktninger
Har flerkulturell forståelse
Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Har gode samarbeidsevner
Er personlig egnet til stillingen
Er målrettet og arbeider systematisk og selvstendig
Har godt humør og vilje og evne til å bidra til å utvikle en tjeneste i endring og vekst

Vi tilbyr:
Godt faglig og sosialt miljø
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Lønn etter avtale.

Generelle opplysninger:
Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter videregående skole
Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Den som blir ansatt i stillingen vil måtte fremlegge politiattest senest ved tiltredelse.

Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. Ansettelsen skjer for øvrig på vanlige kommunale vilkår i h. h. t. lov, reglement og tariffavtale. Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.

Det gjøres oppmerksomhet på at all korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil i hovedsak foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Therese Hope Leder Flyktningtjenesten, tlf: (+47) 952 90 325
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no