SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Stillinger: 4

Kontraktstype: Fast stilling og Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Arbeidsgiver: Askøy kommune

Ref.kode: 3076802588

Søknadsfrist: 29-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Askøy kommune på:

Facebook
Twitter

Lærerstillingar - 4 x 100 % - Fauskanger skole

Fauskanger barne -og ungdomsskule søkjer fire dyktige lærarar for undervisning på barnetrinnet frå 1.august 2016. To av stillingane er faste og dei andre to er årsvikariat.

Arbeidsoppgaver:

Undervisning i 1. til 7.klasse.
Samarbeid om undervisning og utviklingoppgåver.
Foreldresamarbeid.
To av stillingane vil innehalde kontaktlæraransvar.

Kvalifikasjoner:
Pedagogisk utdanning som kvalifiserer for arbeid i grunnskulen.
Det er ynskjeleg med søkjarar som har spesialpedagogikk til ein av stillingane.
Musikk, engelsk, kunst og handverk i fagkretsen er ynskjeleg til nokre av stillingane.

Utdanningsretning:
Pedagogikk / Undervisning / Barnehage

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du har gode samarbeidsevner og er oppteken av å byggje og utvikle gode relasjonar til elevar, føresette og tilsette.
Du er ein tydeleg leiar i klasserommet og har ambisjonar på vegne av elevane.
Du er utviklingsorientert og viser evne til å gjere din eigen praksis til gjenstand for kritisk refleksjon, slik at du utviklar høg kvalitet på profesjonen din. Du er mottakeleg for rettleiing, samt at du føl skulen og kommunen sine satsingar, verdiar og planar.
Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.

Vi tilbyr:
En ny skule med fine og moderne lokale.
Våre satsingsområde dette skuleåret er vidareutvikling av skulen som en lærande organisasjon, vurdering for læring, skule - heimsamarbeid, og det psykososiale læringsmiljøet. Vi tilbyr eit godt læringsmiljø og god trivsel blant elver og tilsette. Vidare vil den som får jobben få tett oppfølging og rettleiing frå leiar. Vi er opptatt av at du skal lukkast i yrkesutøvinga di, og vi vil vere "tett på" for å sikre at du får brukt potensiale ditt og vidareutvikla deg som fagperson.
Kommunen har fri gruppeliv- og ulukkesforsikring.
Gode pensjonsordningar. Frå bruttolønn vert det trekt 2% til pensjonsinnskot.
Lønn etter gjeldande avtaleverk
Tilsette som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemma vil bli bedt om å levere politiattest seinast når ein tiltrer stillinga .

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Bjørg Skråmestø Avdelingsleiar, tlf: (+47) 56 15 55 40
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no