SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Psykisk helsearbeider

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kleppestø

Arbeidsgiver: Askøy kommune

Ref.kode: 3407978176

Søknadsfrist: 07-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Askøy kommune på:

Facebook
Twitter

Psykisk helsearbeider 100 % fast - Hevd team - Rus- og Psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste er en fagavdeling under Individ og levekår i Askøy kommune. Vi har kontorer i Helsetunområdet og på Juvik. Avdelingen har nylig omorganisert til 2 team: Fact og Hevd (Hva er viktig for deg?). Det er høy kompetanse i avdelingen, og det jobbes selvstendig og i team. Vi har en faglig forankring knyttet mot Recovery tenkning og kognitiv terapi. Vårt utgangspunkt er at det er viktig at våre pasienter er medbestemmende/har mulighet til å uttrykke hva de mener er viktig for dem i forhold til oppfølgingen de mottar. Ved omorganisering til 2 team, vil våre medarbeidere forholde seg til begge målgruppene innen psykisk helse og rus.

Avdelingen har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen til etablering av Fact og utvikling av Hevd. Dette gir oss muligheter til nytenkning og utvikling av våre tjenester.

Avdelingen har som mål å bli bedre i forhold til evaluering av våre tjenester. For om mulig lykkes med dette arbeidet, vil vi ta i bruk KOR (klient og resultatstyrt praksis), åpne dialoger i nettverksmøter (en modell for samhandlende tjenester til personer med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser), gjennom brukerundersøkelser og via Brukerplan. Avdelingen arbeider også med å få på plass et godt tilbud til pårørende.

Det siste nye i avdelingen er at vi nå omgjør en stilling til to 50 % stillinger for personer med brukererfaring (erfaringskonsulent). Erfaringskonsulentene organiseres i hvert av våre team.

Grunnet teamets sammensetning og brukergruppens behov oppfordres spesielt menn til å søke.

Arbeidsoppgaver:

Få frem brukerønsker/perspektiv
Koordinatorfunksjon/individuell plan
Egen klientgruppe
Motivering for rehabilitering
Drive individuell oppfølging
Drive gruppebehandling
Samhandling med interne og eksterne samarbeidsparter
Noe hjemmebesøk
Oppfølging av fattede vedtak
IPLOS registrering
Kartlegging Brukerplan
Evaluering av tjenesteyting ut fra avdelingens kartleggingsverktøy
Pårørendearbeid

Kvalifikasjoner:
3-årig høyskoleutdanning innen helse- og/eller sosialfag
Fortrinnsvis videreutdanning innen rus eller psykisk helse

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Selvstendig arbeid
Gode kommunikasjonsevner
Kunne stå i utfordrende oppfølgingssaker
Interesse for arbeid innenfor rus og psykisk helse der brukermedvirkning er en selvsagt del av arbeidet
Nytenkende og initiativrik
Ønskelig med interesse for musikk, kunst og kultur

Vi tilbyr:
Mulighet til å være aktiv deltakende i utviklingen av avdelingen
Mulighet for at det på sikt vil være arbeid 1 ettermiddag pr. uke
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med stor grad av mulighet til å arbeide selvstendig.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ine Sture Leder, tlf: (+47) 97 05 18 62
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no