SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Psykisk helsearbeider

Stillinger: 3

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kleppestø

Arbeidsgiver: Askøy kommune

Ref.kode: 3407955902

Søknadsfrist: 07-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Askøy kommune på:

Facebook
Twitter

Psykisk helsearbeider 100 % vikariat - Fact team - Rus- og Psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste er en fagavdeling under Individ og levekår i Askøy kommune. Vi har kontorer i Helsetunområdet og på Juvik. Avdelingen har nylig omorganisert til 2 team: Fact og Hevd (Hva er viktig for deg?). Det er høy kompetanse i avdelingen, og det jobbes selvstendig og i team. Vi har en faglig forankring knyttet mot Recovery tenkning og kognitiv terapi. Vårt utgangspunkt er at det er viktig at våre pasienter er medbestemmende/har mulighet til å uttrykke hva de mener er viktig for dem i forhold til oppfølgingen de mottar. Ved omorganisering til 2 team, vil våre medarbeidere forholde seg til begge målgruppene innen psykisk helse og rus. Vi har ansatt to erfaringskonsulenter i 50 % stilling fordelt på teamene.

Avdelingen har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen til etablering av Fact og utvikling av Hevd. Dette gir oss muligheter til nytenkning og utvikling av våre tjenester.

Avdelingen har som mål å bli bedre i forhold til evaluering av våre tjenester. For om mulig lykkes med dette arbeidet, vil vi ta i bruk KOR (klient og resultatstyrt praksis), åpne dialoger i nettverksmøter (en modell for samhandlende tjenester til personer med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser), gjennom brukerundersøkelser og via Brukerplan. Avdelingen arbeider også med å få på plass et godt tilbud til pårørende.

Grunnet teamets sammensetning og brukergruppens behov oppfordres spesielt menn til å søke.

Det er for tiden ledig tre 100 % vikariater med varighet fra 10-12 måneder.

Arbeidsoppgaver:

Bygge gode relasjoner som gjør pasienten trygg og gir mulighet til brukerinnflytelse
Få frem hva som er viktig for pasienten
Koordinatorfunksjon
Aktivt arbeid med utvikling av kriseplan
Aktivt arbeid med utvikling av behandlingsplan/individuell plan
Oppfølging i hjemmet
Støttesamtaler
Bidra til brobygging mellom pasienten og offentlige instanser
Pårørendearbeid og nettverksjobbing
Motivere til meningsfylte aktiviteter og bidra til sosial inkludering
Koordinator mellom samarbeidsinstanser
Innkalle og bistå med koordinering av samarbeidsmøter
Bistå i forhold til anskaffelse av bolig og ivaretagelse av bolig
Bistå med følge til ulike instanser dersom det vurderes til å være påkrevd
Evaluering av tjenesteyting ut fra avdelingens kartleggingsverktøy
Gjøre bruk av Fact tavlen som arbeidsverktøy
IPLOS kartlegging

Kvalifikasjoner:
3-årig høyskole som vernepleier eller sykepleier.
Fortrinnsvis videreutdanning innen rus/psykisk helse eller rehabilitering

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
God kommunikasjonsevne
Kunne stå i utfordrende pasientsaker
Delta i teamet i forhold til oppfølging og prioritering
En trygg plattform innen sitt fagfelt
Interesse for arbeid innen rus og psykisk helse der brukermedvirkning er en selvsagt del av arbeidet
Være pasientens talerør på en konstruktiv måte
Utvikling av vårt Fact team
Være med å bidra til å gjøre teamets medarbeidere gode

Vi tilbyr:
Mulighet til å være aktiv deltakende i utviklingen av avdelingen
Mulighet for at det på sikt vil være arbeid 1 ettermiddag pr. uke
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med stor grad av mulighet til å arbeide selvstendig.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.
På grunn av teamets sammensetning oppfordrer vi menn til å søke

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ine Sture Leder, tlf: (+47) 97 05 18 62
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no