SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Stillinger: 12

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 01-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

LÆRERSTILLING FOR SKOLEÅRET 2017/2018

Ledige stillinger for lærere i grunnskolen Haugesund kommune skoleåret 2017/2018.

Haugesund kommune er organisert som en 3- nivåmodell med den enkelte skole som selvstendige resultatenheter. Rektor er enhetsleder. Kommunen har 7 barneskoler, 2 ungdomsskoler hvorav 1 skole har avdeling for elever med alternativ undervisning, 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler, samt ett læringssenter for fremmedspråklige samt spesialpedagogikk.

Informasjon om skolene:

Austrheim 1-7 skole, telefon 52 74 44 00/02
Brakahaug 1-7 skole, telefon 52 70 42 50
Gard 1-7 skole, telefon 52 74 44 20
Lillesund 1-7 skole inkl. egen avd. for elever med sammensatte lærevansker. Telefon 52 74 45 03
Rossabø 1-7 skole, telefon 52 74 44 00
Saltveit 1-7 skole, telefon 952 76 785
Solvang 1-7 skole. telefon 52 74 37 40
Haraldsvang 8-10 skole, telefon 52 74 49 60
Hauge 1-10 skole, telefon 52 74 34 32
Håvåsen 8-10 skole, telefon 52 74 36 02
Røvær 1-10 skole, fådelt, telefon 52 74 33 60
Skåredalen 1-10 skole, telefon 52 74 35 55
Ved skolene i Haugesund foregår det mye godt utviklingsarbeid. Vi søker etter lærere som vil ta del i dette, er utvikling- og handlingsorientert, fleksibel og nyskapende.

Generelt:
Det kreves godkjent undervisningskompetanse i henhold til Opplæringsloven §10-1 for tilsetting som lærer i grunnskolen. Jfr Forskrift til opplæringsloven §14. Ansettelsene gjelder for hele kommunen. Lønns-og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrift og avtaleverk. I henhold til opplæringsloven §10-9, kreves det godkjent politiattest for tilsetting.

Utlysningen gjelder stillinger som blir ledige frem til ca. skolestart 2017, og tilsettinger vil skje fortløpende i denne perioden.

Søknader skal sendes på elektronisk søknadsskjema. Fag- fordypning i utdanningen må spesifiseres på søknadsskjemaet. Se ellers www.haugesund.kommune.no, og hvor du også kan gå inn på den enkelte skole. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, og en må da legge frem godkjent dokumentasjon på utdanning og erfaring.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Rådgiver Personal og Organisasjon Anne Britt Rossehaug, tlf: +47 52 74 32 05, mobil: +47
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no