SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Innkjøpsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: kristiansand

Arbeidsgiver: kristiansand kommune

Ref.kode: 3132624855

Søknadsfrist: 26-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg kristiansand kommune på:

Facebook
LinkedIn

Innkjøpsleder - Ingeniørvesenet

Ingeniørvesenets Produksjonsavdeling har ansvaret for Maskin og verksted, drift av bil- og maskinpark, utførelse av nyanlegg, utskiftning av rør innenfor vei, vann og avløp, sommer- og vinter vedlikehold, renhold, oppmerking- og skilting av kommunale veier, mm. Akutte hendelser omkring vannlekkasjer, kloakkstopp, veihindringer, oversvømmelser, maskiner o.l. håndteres også av Produksjonsavdelingen. Produksjonsavdelingen består av 5 seksjoner hvorav 4 geografisk inndelte soner og Dalane Sentralanlegg.

Det er nå ledig en fast stilling som Innkjøpsleder ved Produksjonsavdelingen. Innkjøpsleder rapporter til Produksjonssjefen og inngår i Produksjonssjefens stab.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer bl.a. følgende oppgaver:
Faglig ansvar for innkjøps- og logistikkaktivitet
Gjennomføre årlige analyser av leverandør-reskontro, og sørge for
at det eksisterer rammeavtaler for kjøpskategorier hvor dette kreves i henhold til lov om offentlige anskaffelser
at det opprettholdes lojalitet til bruk av eksisterende rammeavtaler
at leverandørene måles på leveringspresisjon, prisavvik og kvalitetsavvik
Registrere anbud og forespørsler i Mercell
Være avdelingens superbruker på Mercell, e-handel og andre innkjøpsrelaterte verktøy
Etablere leverandøravtaler innenfor definerte kategorier
Tilrettelegge for kjøp i e-handel og etterfølgende ordrebekreftelser, varemottak og samsvar mellom bestilling og faktura
Tilrettelegge for- og følge opp analyser av hva som er kjøpt, hvor mye som er kjøpt, til hvilken pris varene er kjøpt, av hvilken leverandør varene er kjøpt, mm.
Etablere vareregister i Kristiansand Kommunes e-handel system
Delta i prosjektplanlegging og sikre komplette material-lister, avdekke long-lead produkter og optimalisere bestillinger og leveranser
Assistere Seksjonsleder og Produksjonsleder med bestillinger
Fungere som kjøpers kontaktperson i inngåtte rammeavtaler, og koordinere og følge opp aktuelle leverandøraktiviteter
Sikre at leverandørene oppfyller alle kontraktsforpliktelser, rapportere avvik og iverksette aktuelle (sanksjons)tiltak ved behov.
Følge opp leverandørrelaterte avviksmeldinger
Implementere kontinuerlig-forbedringstiltak internt og overfor leverandører, og sikre at de oppfyller Kristiansand Kommunes krav mht. HMS, kvalitet og etiske retningslinjer.
Etablere relevante KPI og målsetninger for effektivitet, og sikre nødvendige tiltak internt og overfor leverandører.
Assistere med kontroll av lagerbeholdning, retur av varer og optimalisering av lager
Assistere tilstøtende enheter og avdelinger med innkjøpsrelaterte saker
Ta ansvar for reklamasjons- og garantisaker overfor leverandører
Etablere «beste praksis» og aktuelle prosedyrer for innkjøps- og logistikk aktiviteter
Tett dialog mot Kristiansand Kommunes innkjøpsavdeling
Være en god rollemodell for sine medarbeidere og bidra aktivt til ivaretagelse av en positiv arbeidskultur og arbeidsgivers etiske verdigrunnlag.
Personlig HMS- og kvalitets ansvar
Holde seg oppdatert på- og bidra til utvikling av interne rutiner og retningslinjer
Delta på de reiser som naturlig hører inn under stillingens art
Sikre at arbeidet foregår i henhold til alle relevante lover, interne- og eksterne forskrifter og myndighetsbestemmelser.
Rapportere avvik og iverksette eventuelle tiltak for å rette opp avvik; enten dette er internt eller mot oppdragsgiver

LEVERANSER:
Bestillinger
Leverandøravtaler for alle kjøpskategorier
Vareregister i e-handel
Analyser av leverandør reskontro, avvik og leveringspresisjon
Måleparametere for kontinuerlig forbedring
Leverandørutvikling

Kvalifikasjoner:
Erfaring fra Innkjøp og logistikk
Erfaring med Lagersystem, ERP system og tilstøtende system i grensesnitt til ERP
Erfaring med e-handel
Erfaring med Mercell
Erfaring med kjøpslov og Lov om offentlige anskaffelser
Erfaring med kontrakt- arbeid og forhandlinger
Gode datakunnskaper

Utdanningsretning:
Utdanningstittel: • Relevant Høyskole- eller Universitetsutdannelse (BSh/MSc), gjerne innen bygg- og anleggsfag og/eller Industriell Økonomi. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet, Master grad

Personlige egenskaper:
Proaktiv og høy arbeidsvilje
Selvstendig, selvdreven og samtidig god samarbeidsevne
Fleksibel
Strukturert og systematisk
Serviceinnstilt
Godt humør

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Varierte og utfordrende oppgaver og stor mulighet for faglig utvikling
Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
Et aktivt bedriftsidrettslag
Ferieleilighet på Hovden
Koomunale pensjons - og forrsikringsordninger
Lønn i hht tariff avhengig av utdannelse og praksis

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Torfinn Jore Seksjonsleder, tlf: +47 41535079

Kontaktperson:

Glen Allan Eikeland Produksjonsleder, tlf: +47 90984483

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no