SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Kreftkoordinator

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: kristiansand

Arbeidsgiver: kristiansand kommune

Ref.kode: 3401456472

Søknadsfrist: 01-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg kristiansand kommune på:

Facebook
LinkedIn

Kreftkoordinator - Virksomhet service og forvaltning

Kristiansand kommune er en moderne og fremtidsrettet arbeidsplass. Vårt fokus er fornyelse, brukerorientering og kvalitet i tjenestene. Service og forvaltning er ett av 6 virksomhetsområder innenfor helse- og sosialsektoren. Virksomheten er delt inn i de 3 tjenesteområdene forvaltning, bolig og servicetjenester.

Stillingen er i forvaltningsavdelingen, som har 35 ansatte og forvalter et budsjett på 840 millioner kroner. Avdelingen har ansvar for registrering og saksbehandling av alle søknader i henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og fatter vedtak og er bestiller for alle innsatsfinansierte tjenester i Helse- og sosialsektoren. Avdelingen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe.

Kreftkoordinator skal være en funksjon for å gi et bedre tilbud til pasienter og pårørende med kreftdiagnose og behov for koordinering. Det legges fokus på tidlig fase i forløpet, familier med barn og koordinering av relevant tilgjengelig hjelpeapparat.

Stillingsbenevnelse, -innhold og funksjon kan bli gjenstand for endring over tid ut fra de erfaringer som opparbeides.

Arbeidsoppgaver:

Pasientrettet virksomhet til personer med kreftdiagnose.
Koordinering av øvrig tilgjengelig hjelpeapparat
Støttesamtaler ved behov
Informasjonsarbeid og undervisning for saksbehandlere og utførere
Deltakelse i relevante faglige nettverk
Saksbehandling som innebærer beslutninger hvor du skal tildele eller avslå kommunale tjenester, ut fra lover, forskrifter, veiledninger og rutiner
Samhandling internt og eksternt

Kvalifikasjoner:
Må ha autorisasjon som sykepleier
Erfaring med pasientgruppen
Må kunne bruke data som arbeidsverktøy
Meget god skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne/ fremstillingsevne og formidlingsevne
Relevant videreutdanning er ønskelig
Fordel med kjennskap til kommunal forvaltning
Førerkort klasse B er nødvendig
Politiattest må fremlegges før ansettelse
Personlig egenskaper er en del av kvalifikasjonsprinsippet for stillingen og vil bli tillagt stor vekt

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt og følgende vurderes:
Du trives i høyt arbeidstempo og kunne prioritere oppgaver innenfor tidsfrister i en hektisk arbeidshverdag
Du jobber systematisk og strukturert, er løsningsorientert og har fokus på kvalitet
Du er trygg på deg selv, har selvinnsikt, og tåler motgang
Du har evne til å kommunisere med mennesker som befinner seg i ulike og utfordrende livssituasjoner.
Du kan bruke og formidle din fagkompetanse overfor brukere, pårørende og kollegaer.
Du liker å utfordre deg selv med å tilegne deg ny kunnskap, ta ansvar for egen utvikling og bidra til tjenesteutvikling.
Du er både pålitelig og stabil, fleksibel og omstillingsdyktig
Du er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet med godt humør, som er omgjengelig tydelig, åpen, raus og romslig

Vi tilbyr:
Utfordrende, varierte arbeidsoppgaver og høy grad av selvstendig arbeid
Faglig dyktige og engasjerte kollegaer med godt humør i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Utstrakt samarbeid med andre enheter og avdelinger, både internt og eksternt
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Fadderordning ved nyansettelser
Arbeidssted i sentrum av Kristiansand (Gyldengården)
Ordning med fleksibel arbeidstid.(Fleksitid)
Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel og avtaleverk
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Tiltredelse snarest mulig

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Bente Wulff Forvaltningsleder, tlf: +47 99463848

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no