SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Leder for Boligavdelingen

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: kristiansand

Arbeidsgiver: kristiansand kommune

Ref.kode: 3424267581

Søknadsfrist: 29-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg kristiansand kommune på:

Facebook
LinkedIn

Leder for Boligavdelingen - Virksomhet service og forvaltning

Boligsosial handlingsplan (2017 – 2020) for Kristiansand kommunen ble enstemmig vedtatt av bystyret 1. februar i år. Virksomhet service og forvaltning har fått en sentral rolle med oppfølging av planen; både på overordnet strategisk nivå og på operativt nivå i de enkelte avdelinger. Som følge av økte oppgaver knyttet til kommunens overordnede boligsosiale arbeid skal det tilsettes en leder i nyopprettet stilling til å lede Boligavdelingen. Aktuell stillingsbetegnelse er avdelingsleder eller tjenesteleder, dette er ikke endelig bestemt og vil bli vurdert i forhold til kvalifikasjonene til den som tilsettes og organisatoriske forhold.

Kristiansand har, på linje med andre store byer, boligsosiale utfordringer. En sentral oppgave for kommunen er å legge til rette for at alle byens innbyggere kan få en tilfredsstillende bosituasjon.
Boligavdelingens oppgaver er i dag i hovedsak knyttet til tre hovedområder; kommunale utleieboliger, økonomiske (individuelle) virkemidler og fremskaffelse av private leieavtaler til 1. gangsbosetting.

Som følge av kommunens overordnede planer, og i tråd med nasjonale strategier og planer, er Boligavdelingen i utvikling i forhold til arbeids- og ansvarsområder.

Boligavdelingen består i dag av 11 medarbeidere og samarbeider nært med andre avdelinger, både innen egen virksomhet og sektor samt eksterne enheter.

Arbeidsoppgaver:

Helhetlig ansvar for avdelingens oppgaver og resultater, herunder økonomi -, fag – og personalansvar.
Sikre og utvikle samarbeid internt og eksternt og være en sterk og viktig bidragsyter til at kommunen når vedtatte mål innen det boligsosiale området
Representere avdelingen og virksomheten samt tidvis sektoren og kommunen, i interne og eksterne fora og arbeidsgrupper
Videreutvikle avdelingens system og rutiner for saksbehandling, inkludert implementering av nytt dataverktøy i daglig drift (som nå er under utvikling).
Stillingen er nyopprettet, ansvars- og arbeidsoppgaver vil bli utviklet i samarbeid med den som tilsettes.

Må ha:
Minimum 3-årig høyskole innen relevant(e) fagområde(r).
Ett års administrativ/ lederutdanning. Søkere som ikke innfrir kravet kan søke mot å binde seg til å ta utdanningen.
Ledererfaring med personalansvar
Erfaring fra og/eller interesse for boligsosialt arbeid/boligsosiale problemstillinger
Gode resultater fra relevante arbeidsforhold
Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne og formidlingsevne på norsk
Evne til å bygge relasjoner med samarbeidende avdelinger og enheter.
God evne til egenlæring samt kunne bidra til tjenesteutvikling.
Evne til å inspirere og motivere medarbeidere og samarbeidspartnere
Aktuelle kandidater må ha god kjennskap til, eller erfaring fra, kommunal forvaltning.
Videre forutsettes det at du kan benytte IKT som et viktig verktøy både i læring og ledelse.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt og være en del av vurderingen om søker er kvalifisert for stillingen

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet, Bachelor grad

Personlige egenskaper:
Høy arbeidskapasitet med god gjennomføringsevne.
Stillingen krever evne til å tenke langsiktig og overordnet samtidig som daglige spørsmål og problemstillinger skal håndteres og løses fortløpende
Du har god forståelse for lederrollen og du kan kommunisere godt med medarbeidere, kollegaer, ulike samarbeidspartnere samt brukere som ofte vil befinne seg i utfordrende livssituasjoner. Videre er det viktig at du har mye godt humør
Evne til å jobbe systematisk samtidig som du må kunne utvise stor fleksibilitet i forhold til oppgaver og ansvarsområde.
Vi ser etter en tydelig leder med gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevne og motiverende egenskaper. Du lykkes med tverrfaglig samarbeid, og har et ønske om å bidra til å videreutvikle kommunens boligsosiale arbeid. Den som tilsettes må kunne fatte beslutninger på selvstendig grunnlag og tenke løsninger istedenfor begrensninger.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Være med å påvirke og prege et felt som er i stor utvikling
Utstrakt samarbeid med andre avdelinger og enheter, både internt og eksternt.
Lede en avdeling med dyktige og engasjerte medarbeidere med masse godt humør.
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Arbeidssted i sentrum av Kristiansand (Gyldengården)
Ordning med fleksibel arbeidstid (fleksitid)
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn og øvrige betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk.
Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Trond Stray Tjenesteleder, tlf: +47 47902497

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no