SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Pedagogisk leder

Stillinger: 3

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 100%

Sted: kristiansand

Arbeidsgiver: kristiansand kommune

Ref.kode: 3260223632

Søknadsfrist: 02-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg kristiansand kommune på:

Facebook
LinkedIn

Pedagogiske ledere - Roligheden gård barnehage

Vi lyser ut en 100% fast stilling fra 18. april 2017, og to 100% vikariater fra januar/februar 2017 til februar/mars 2018. Stillingene er plassert på Roligheden gård barnehage, og plasseres i hht til personalplan på aktuelt hus.

Roligheden gård barnehage-enhet består av 3 barnehagebygg: «Roligheden», «Låven» og «Lille Roligheden».
På Lille Roligheden er det 51 småbarnsplasser for barn 1-2 år, på Låven er det 78 plasser for barn 3-5 år, og på Roligheden er det 86 plasser for barn 1-5 år.
Alle er ansatt på Roligheden gård barnehage, og vi praktiserer jobbrotasjon mellom husene, til beste for barn og best bruk av kompetanse.

Vi har en ansvarlig teamleder på hvert team/barnegruppe, som er en del av ledergruppa i barnehagen. De har det daglige ansvaret for sitt team med barn og ansatte. Det er teamlederfunksjon til en av stillingene.
Barn og voksne er delt i faste grupper, som igjen er fordelt i team. I det daglige vil hvert hus fungere for seg, men vi har felles overordnede planer og føringer for det pedagogiske arbeidet og for større aktiviteter. Vi har felles arbeidsrom og pauserom for personalet.

I henhold til ansettelsesreglement for Kristiansand kommune og nasjonal målsetting om minst 20% menn i barnehage, vil ansettelse av menn være en prioritering. Vi har pr i dag 8 mannlige ansatte, i tillegg har vi mannlige vikarer. Barnehagen arbeider med likestillingsarbeid i forhold til barna, og med rekruttering av menn.

Det må fremvises politiattest av nyere dato før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

På teamene/gruppene er det 1-2 pedagoger, som har fordelt ansvarsområder og oppgaver.
Vi forventer at pedagogene på hvert hus samarbeider aktivt om det faglige innholdet, planer og aktiviteter på det enkelte hus. Det er satt av samarbeidstid ukentlig til dette.
Barnehagen satser på språkstimulering og inkludering. Vi har et klart mål å hindre utestenging og mobbing i barnehagen, dette er et ledd i FLiK-satsingen i kommunen fram til 2017.

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning, og med erfaring fra arbeid i barnehage. Vi vil ha pedagoger som er tydelige ledere. Som en inkluderende barnehage søker vi etter personer med erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov og flerspråklige barn. En av stillingene er plassert på småbarnsgruppe. Vi ønsker søkere med høy faglig kompetanse innen Rammeplanens områder, og evne til å sette dem ut i praktisk pedagogisk arbeid.
I arbeidet trengs det gode muntlige og skriftlige norsk-kunnskaper, og det er en forutsetning at søkere har grunnleggende IT-ferdigheter for arbeid med pedagogisk dokumentasjon, og arbeid med barna i henhold til Rammeplanen.
Barnehagen satser på friluftsliv og gode utedager for alle barn.

Utdanningsretning:
Barnehagelærer

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
Vi har en driftsform som krever gode samarbeids-egenskaper, og evne til å tenke at vi har felles hus og felles barn.
Vi etterspør pedagoger som tar ansvar, er ryddige, har god oversikt over oppgaver knyttet til arbeid med barna og personalet. Vi trenger strukturerte medarbeidere som har gode samarbeidsevner og som setter pris på erfarne medarbeidere som ønsker å jobbe selvstendig. På grunn av utfordringer i hverdagen må vi ha personer som er løsningsorienterte, og ser positivt på ting, selv om det blir endringer i planene. Vi arbeider med å sette sammen gode team basert på typer og egenskaper for å få fram det beste i den enkelte. De fleste fast ansatte har tatt JTI-testen.

Vi tilbyr:
En stor og spennende arbeidsplass med muligheter for å påvirke arbeidsmiljøet, og bruke kompetansen som barnehagelærer. Vi har et stort fagmiljø med mange pedagogiske ledere, som gir muligheter for faglig utvikling og samarbeid på tvers av husene.Tarifflønn og medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse. Teamleder får funksjonstillegg. Muligheter for å delta i aktiviteter i regi av barnehagen og kommunens velferdstilbud.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anne Hagen Leder, tlf: +47 38 10 35 30

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no