SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Porteføljeforvalter

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: kristiansand

Arbeidsgiver: kristiansand kommune

Ref.kode: 3385163930

Søknadsfrist: 19-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg kristiansand kommune på:

Facebook
LinkedIn

Porteføljeforvalter - Organisasjon

Organisasjonssektoren har ansvaret for interne støttetjenester til hele kommunen og publikumsrettede oppgaver i Servicetorvet, samt interkommunalt ansvar for KR-IKT (Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste). Sektoren har ansvar for gjennomføring av kommune-, fylkesting- og stortingsvalg, samt felles løsninger innenfor IT, kommunikasjon, dokumentforvaltning og personalområdet.

Kristiansand kommune har en ambisjon om å være en regional drivkraft innenfor digitalisering. Organisasjonssektoren har hovedansvaret for Digitaliseringsprogrammet, som består av flere prosjekter som skal bidra til et digitalt førstevalg for kommunens innbyggere. Det er nylig besluttet overordnede styringsdokumenter for den videre digitale satsningen, og i den forbindelse skal det nå i stab hos organisasjonsdirektøren ansettes en erfaren porteføljeforvalter. Stillingen rapporterer til organisasjonsdirektøren.

Vår nye porteføljeforvalter vil få en viktig rolle med å følge opp Kristiansand kommune sin portefølje av digitaliseringsprosjekter, på tvers av sektorer. Porteføljen skal bestå av prosjekter som skal bidra til at kommunen når de digitale ambisjonene både samlet, og ift den enkelte fagsektors mål og strategier.

Arbeidsoppgaver:

Etablere og forvalte kommunens system for porteføljestyring, herunder metodikk, prosess- og rollebeskrivelser, prioriteringsmatriser, dokumentmaler og veiledere, støttesystemer, rapporteringsstøtte, o.l.
Veilede og rådgi sektorene om bruk av porteføljestyringsmetodikk og være en drivkraft for kompetanseutvikling på området
Innhente behov og sørge for tilstrekkelig kartlegging og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for saker som skal behandles av porteføljestyret
Administrere, følge opp og rapportere status for prosjektporteføljen, samt foreslå omprioriteringer

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå (Masternivå)
Relevant og bred erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse
God faglig forståelse på digitaliseringsområdet
Det kreves god erfaring fra portefølje og/eller programstyring i offentlig eller privat sektor
Det vil være en fordel med erfaring fra arbeid hvor samspill med styrende organer, offentlige myndigheter, dialog på tvers av avdelinger/sektorer og eksterne samarbeidsrelasjoner har vært sentralt
Ønskelig med erfaring med bruk av porteføljestyringsverktøy
Erfaring med digitale tjenesteleveranser og tilhørende gevinstrealisering vil bli vektlagt
Relevant erfaring fra komplekse virksomheter, offentlige virksomheter eller fra leveranseorganisasjoner er en fordel

Personlige egenskaper:
Evne til strukturert tilnærming og trygg i funksjonen
Selvstendig,initiativrik, resultatorientert og fleksibel
Gode samarbeidsevner og evne til å finne gode løsninger gjennom dialog med andre
God relasjonsbygger

Vi tilbyr:
En utfordrende og ansvarsfull rolle med bred kontaktflate og ansvar for prosjekter som berører hele tjenestespekteret hos kommunen
Du vil inngå i et fagmiljø med stort engasjement for kommunens oppgaver.
Digitalisering er et satsningsområde, og du vil derfor bli en del av et område i rivende utvikling og med stor oppmerksomhet og forventning fra både kommunen selv, innbyggere og næringsliv
Fleksible arbeidstidsordninger
Gode pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kari Røskaft Daglig leder KR-IKT, tlf: +47 915 49 940

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no