SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: kristiansand

Arbeidsgiver: kristiansand kommune

Ref.kode: 3385771473

Søknadsfrist: 01-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg kristiansand kommune på:

Facebook
LinkedIn

Sykepleier med gruppelederfunksjon på legevakt - Lokalmedisinske tjenester

Vi tror på muligheter.Kristiansand kommune er en moderne og fremtidsrettet arbeidsplass.Vårt fokus er fornyelse, brukerorientering og kvalitet i tjenestene. Vi jobber for at du som medarbeider før brukt din kompetanse og opplever glede og arbeidslyst. Kommunen er Sørlandets største arbeidsgiver med over 6000 ansatte.Vi er en allsidig organisasjon som tilbyr utfordrende oppgaver, et godt arbeidsmiljø og attraktive velferdsordninger. Alle kvalifiserte oppfordres til å søke.

Kristiansand legevakt en egen avdeling plassert i virksomhet behandling og rehabilitering, i tjenesteområdet lokalmedisinske tjenester. Legevakten er geografisk plassert på Eg nær sykehuset i Kristiansand og har sin hovedaktivitet på kveld, helg og helligdager. Vi søker en sykepleier som har et ønske om å bidra i det administrative arbeidet samt ha en nærhet til det kliniske arbeidet. Vi utlyser to stillinger på 100% som sykepleier med gruppelederfunksjon, med tiltredelse våren 2017. Stillingen er delt mellom administrasjon og klinisk arbeid. Arbeid med utvikling av årsplan/turnus for sykepleiere og leger er en sentral del av stillingen men også andre administrative oppgaver. Stillingen innehar 18 arbeidshelger i året og vil inneholde dag/kveld og nattarbeid da legevakten har sin primære arbeidstid når legekontorene er stengt. Stillingen vil være nært knyttet til avdelingens ledelse og vil ha stedfortrederfunksjon.

Arbeidsoppgaver:

Være med å sikre god og forsvarlig drift av avdelingens sykepleie- og legeressurser.
Utarbeidelse, planlegging og oppfølging av årsplan.
Arbeid knyttet til kvalitetsarbeid i avdelingen.
Stedfortrederoppgaver.
Bidra til konstruktiv dialog på arbeidsplassen for å unngå/løse konflikter.
Mottak av pasienter.
Triage av pasienter på telefon og ved oppmøte.
Bistå lege og annet personell.
Rådgivning på telefon og oppmøte.
I jobben kan det også forekomme annet arbeid som mottak av varer, enkel rydding på arbeidsplass og liknende forefallende arbeid.
Stillingen er i utvikling og det vil kunne komme endringer i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier.
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Evne til i å lede og veilede under stressede situasjoner
Erfaring fra administrativ arbeid er en fordel.
Kunnskap om bruk av turnusplanleggingsverktøy som Notus og Gat Soft vil vektlegges.
Gode kunnskaper om ordinære dataprogrammer forventes.
Kunnskap om triage system er ønskelig.
Erfaring fra legevakt eller tilsvarende akuttmedisinsk arbeid er ønskelig.
Kunne bruke digitale arbeidsverktøy.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Autorisert sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å ta ansvar og være nøyaktig
Evne til å kommunisere på en tydelig og god måte.
Interesse for fag og holde seg faglig orientert
Evne til å opptre rolig og veiledende i stressede situasjoner
Er fleksibel, stabil og har evne til å se muligheter og alternative løsninger.
Er omgjengelig og positiv i arbeidsmiljøet
Trives både med å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
Må til tider kunne stå i tungt fysisk pasientarbeid, spesielt med tanke på akutte situasjoner.
Personlig egnethet vektlegges i stor grad.
Politiattest kreves i stillingen, må innhentes før fast ansettelse.

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
En arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.
En arbeidsplass med stort faglig fokus.
Fagutvikling i tråd med legevaktens behov og pålagte krav og forskrifter
God opplæring
Årsplan
Prosedyre- og kompetanseverktøyet Sykepleiehåndboka er tilgjengelig for alle ansatte.
Pensjonsavtale

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Rolf Jarnes Avdelingsleder, tlf: +47 90181306

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no