SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fysioterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Stavanger

Arbeidsgiver: Stavanger kommune

Ref.kode: 3333734535

Søknadsfrist: 21-02-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Stavanger kommune på:

Facebook

Fysioterapeut - Bergåstjern sykehjem

Bergåstjern sykhjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Vi har 11 plasser for langtid, 20 plasser på rehabiliteringsavdeling, 20 plasser for personer med demens (skjermede enheter) og 25 plasser for korttid.

I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi en velværeavdeling med bad, frisør og fotterapeut.

Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter. Vi har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuellt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter.

Arbeidsoppgaver:

Autorisert fysioterapeut er ansvarlig for den fysioterapi pasientene mottar og ansvarlig for egen utførelse på alle plan.
Er ansvarlig for at den fysioterapi som utføres er i overensstemmelse med avdelingens, virksomhetens og kommunens målsetting, samt være orientert om aktuelle lover og regelverk.
Forestå undersøkelse av pasientens funksjonsnivå og ressurser ved hjelp av anerkjente tester og måleinstrumenter. Undersøkelsen innebærer observasjon av bevegelsesmønstre, balanse, interaksjon med omgivelsene, muskulær tonus, feilstillinger, holdning, smerte, respirasjonsmønster, observasjon av neuropsykologiske problemer og utholdenhet.
Utarbeide tiltaksplan på bakgrunn av funksjonsundersøkelse og pasientens hovedmål og delmål for oppholdet.
Delta i ADL-trening, aktiviteter og funksjonstrening (mobilisering, balansetrening, styrke og utholdenhetstrening) både individuelt og i grupper.
Motivere til egenomsorg, mestring og selvhjulpenhet i hverdagen.
Foreta hjemmebesøk ved behov.
Vurdere og eventuelt bestille/tilpasse hjelpemidler.
Delta i det tverrfaglige arbeidet med brukermedvirkning i fokus.
Veilednings- og undervisningsansvar ovenfor det øvrige pleiepersonalet i virksomheten/avdelingen inkludert elever/studenter/lærlinger.
Veiledning og rådgiving ovenfor pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.
Sørge for at pasienter får videre oppfølging av kommunal eller privat fysioterapeut etter utskrivelse dersom det er nødvendig.
Dokumentere pasientrettet arbeid i Cosdok.
Har medansvar for at virksomheten/avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig.

Kvalifikasjoner:
Søkere må ha autorisasjon som fysioterapeut.
Ønskelig med erfaring/videreutdanning i rehabilitering..
Ønskelig med kompetanse innen- eller interesse for fagfeltet nevrologi.
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.

Utdanningsretning:
Helsefag

Utdanningsnivå:
Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Vi vektlegger menneskelige egenskaper og evnen til å samarbeide på tvers av faggrupper til beboernes beste. Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger ønsker medarbeidere som:
Har evne til nytenking.
Liker utfordringer.
Tar initiativ og ansvar.
Er fleksible
Har godt humør

Vi tilbyr:
Stillingsprosent: 100%
Stillingskode: 706600
Årslønn: 373 700 - 440 200 etter ansiennitet.
Trivelig arbeidsmiljø.
Fadderordning for nyansatte.
Selvstendig og variert arbeid.
Mulighet for faglig og personlig utvikling.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Bryndis Gudbrandsdottir Avdelingssykepleier, tlf: +47 51 90 65 25

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no