SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Helse -og sosialsjef

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Stavanger

Arbeidsgiver: Stavanger kommune

Ref.kode: 3277800690

Søknadsfrist: 01-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Stavanger kommune på:

Facebook

Helse -og sosialsjef

Stavanger kommune har fire helse -og sosialkontor. Kontorene forvalter helse-, sosial -og omsorgstjenestene i Stavanger kommune og er koordinerende enhet for brukere med behov for re-/habilitering. Dette innebærer råd og veiledning, kartlegging og utredning, behandling av søknader og tildeling av tjenester.

Vi har nå ledig fast stilling som helse -og sosialsjef i Eiganes -og Tasta bydel.

Ved Eiganes -og Tasta helse -og sosialkontor består personalgruppa av ca. 35 personer, tverrfaglig sammensatt med vekt på samarbeid og utnyttelse av hverandres kompetanse. Kontorets oppgave er å saksbehandle, koordinere og bestille tjenester fra kommunens utførervirksomheter, og i nært samarbeid med disse følge opp brukerne.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å forvalte tjenestene slik at brukere får rett hjelp, til rett tid, på rett sted
Ansvar for innsatsstyrt finansiering av hjemmebaserte tjenester, sykehjem og avlastning
Bidra aktivt til god samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
Utvikle og lede virksomheten i samsvar med kommunens visjon og ledelsesprinsipper
Sikre effektiv og hensiktsmessig oppgavefordeling i personalgruppen
Ansvar for budsjettstyring og fag -og personalutvikling

Kvalifikasjoner:
Du har helse -og/eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
Du har videreutdanning innen ledelse på masternivå eller tilsvarende
Du har relevant ledererfaring fra offentlig virksomhet
Du har dokumentert ledererfaring fra endrings -eller omstillingsarbeid
Du har god økonomiforståelse og erfaring med budsjett/økonomistyring
Juridiske fag i utdanningen vil være en fordel

Utdanningsretning:
Helsefag
Sosialfag

Utdanningsnivå:
Bachelorgrad
Høgskole/universitetsnivå

Personlige egenskaper:
Du er en tydelig og robust leder som trives i et tverrfaglig miljø
Du er service -og brukerorientert og opptatt av kontinuerlig forbedring av tjenestene
Du er mål -og resultatorientert innenfor gitte økonomiske rammer
Du er en god motivator og oppnår resultater i samarbeid med andre
Du har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En mulighet til å være en aktiv bidragsyter i videreutvikling av byens helse-, sosial-, -og omsorgstjenester
Gode stabs -og støttefunksjoner. Jevnlige møter med levekårssjef
Deltakelse på relevante kurs og konferanser
Mulighet for utviklingspermisjon
Gode pensjons -og forsikringsavtaler
Stillingskode 9451: Leder. Lønn etter avtale

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Eli Karin Fosse levekårssjef, tlf: +47 515 08 548, mobil: +47 992 98 461

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no