SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 17-25%

Sted: Stavanger

Arbeidsgiver: Stavanger kommune

Ref.kode: 3566552791

Søknadsfrist: 02-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Stavanger kommune på:

Facebook

Miljøterapeut helg - Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, herunder også menneskehandel og tvangsekteskap. Tilbudet består av et akutt, midlertidig botilbud der det er nødvendig, men også et samtaletilbud til dem som ikke har behov for botilbudet. Krisesenteret bistår også med oppfølging i reetableringsfasen. Krisesenteret har separate botilbud for kvinner og menn. Alle krisesenterets ansatte jobber ved begge avdelinger.

Arbeidsoppgaver:

• Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler
• Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted.
• Foreldreveiledning
• Et midlertidig bosted når dette er nødvendig.
• Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, politi, legevakt, NAV og andre.

Krisesenterets ansatte har en bred fagbakgrunn innen blant annet sosialt arbeid, barnevern, psykisk helse, pedagogikk og vold i nære relasjoner. Alle som arbeider med brukere må ha utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Krisesenteret arbeider med traumebevisst omsorg (TBO).

Alle nyansatte gjennomgår et omfattende opplæringsprogram i emner som er relatert til krisesenterarbeid, som TBO, ulike typer vold og konsekvenser av denne, relevant lovverk, sikkerhet, selvmordsforebygging med mer. Ansatte må bestå en flersvarsprøve i denne opplæringen.

Vi søker nå etter miljøterapeut helg på Krisesenteret, med særlig ansvar for barna på senteret. Krisesenteret tilbyr en allsidig arbeidshverdag og et godt og stabilt arbeidsmiljø. Krisesenteret har lav turnover, lavt sykefravær og vi er opptatte av å trives på jobb.

Som miljøterapeut vil du i helgene ha mye ansvar og varierte arbeidsoppgaver. Vi søker deg som er driftig, glad i å møte ulike mennesker og har god selvinnsikt.

Vi har for tiden 2 ledige stillinger.

Arbeidsoppgaver:
Den viktigste arbeidsoppgaven i helgene på Krisesenteret er å drive miljøarbeid med beboerne på senteret. Type og mengde miljøarbeid bestemmes av behovene til brukerne og belegg på senteret.

Dersom arbeidsmengden ellers på huset tillater det vil en viktig oppgave være å igangsette og gjennomføre aktiviteter for barn og unge på senteret. Eksempelvis bruk av gymsal, turer i skog og mark med mer.

I helgene forventes det at du tar del i renhold på senteret, spesielt klargjøring av beboerrom.

Krisesenteret er et lavterskel akuttilbud, noe som betyr at nye brukere kan komme døgnet rundt. Det vil være din oppgave å kunne ta godt i mot nye brukere og gi informasjon om tjenestene vi tilbyr.

Som døgnåpent tilbud skal telefonen også alltid være bemannet og du vil måtte svare på henvendelser fra brukere og andre deler av hjepeapparatet.

Krisesenteret benytter seg av journalsystemet Socio for Krisesenteret og det er en fordel med kjennskap til dette.
Kvalifikasjoner
Du som skal jobbe med brukere må ha relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Krisesenteret tilstreber å ha bredest mulig fagbakgrunn blant de ansatte, derfor søker vi i denne omgang etter førskolelærer, politi eller sykepleier.

Vi ønsker primært å ansette deg som har bred erfaring med barn og som har erfaring med å jobbe med barn med traumer eller barn med utfordrende atferd.

Søker må være komfortabel med bruk av PC som arbeidsverktøy

Det er nødvendig med førerkort klasse B da du vil måtte kunne kjøre brukere til og fra avtaler og aktiviteter.

God kommunikasjon er viktig og du må som et minimum beherske både norsk og engelsk særlig godt, både skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Erfaring fra krisesenterarbeid eller lignende er en fordel.

Alle som jobber på krisesenter må kunne forelegge vandelsattest etter lov om krisesenter § 7

Utdanningstittel:
Førskolelærer, politi, sykepleier

Utdanningsnivå:
Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Det er viktig at du som skal jobbe hos oss har den nødvendige faglige og personlige tyngde som kreves for å jobbe med mennesker med traumer. Krisesenterarbeid er uforutsigbart og det må være noe du håndterer og kan trives med.

Du må også trives med å ha mange ulike arbeidsoppgaver. Ansatte på Krisesenteret må håndtere høyt arbeidspress og kunne prioritere arbeidsoppgaver under stor pågang. Samtidig krever stillingen at du må være selvstendig og kunne få gjort forefallende arbeidsoppgaver når arbeidspresset er lavere.

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
Fast stilling
Varierte arbeidsoppgaver
Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Lønn etter stillingskode 667500 Miljøterapeut

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Ine Lea Koordinator, tlf: +47 51530623, e-post: Klikk her

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no