SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Minoritetskonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 50%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 22-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barne- og familietjenesten Heimdal, Minoritetskonsulent

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det ledig en fast 50 % stilling som minoritetskonsulent med byomfattende ansvar for å koordinere arbeidet mot tvangsekteskap, sosial kontroll og kjønnslemlestelse Stillingen jobber på oppdrag for BFT Lerkendal, Midtbyen, Østbyen og Heimdal. Må frekventere imellom ved behov. Fast arbeidssted i Heimdal

Trondheim kommunes ”Innsats mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse” er en lokal forankring av den nasjonale ”Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016)”, og andre nasjonale og lokale planer som berører samme felt. Innsatsen skal bidra til å gi god kunnskap blant ansatte i offentlige tjenester og sikre gode rutiner for arbeidet med å gi alle barn og unge gode oppvekstvilkår og like muligheter uavhengig av bakgrunn

Innsatsen har som overordnet mål at:
- Ingen jenter i Trondheim skal utsettes for kjønnslemlestelse
- Ingen som bor i Trondheim skal utsettes for tvangsekteskap
- Alle som opplever tvang, begrensning av frihet eller trusler om dette skal få god hjelp av offentlige tjenesteytere

Tiltakene i innsatsen gjennomføres i samarbeid med kommunale tjenester som helsesøstre, barnevern, barnehager, skoler, fagansvarlige sentralt i kommunen og Dialogsenteret (FIDS), med frivillige aktører og organisasjoner som Kirkens Bymisjon, ulike innvandrerorganisasjoner og ICDP-programmet, samt andre offentlige aktører som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), politi, konfliktråd og Regionalt senter mot vold og traumatisk stress (RVTS).
Perioden for den nasjonale handlingsplanen og lokale innsatsen er begge over i 2016, og en viktig del av arbeidet vil bli å videreutvikle innsatsen lokalt.

Arbeidsoppgaver:

Videreutvikle innsatsen og følge opp tiltak
Utvikle arbeidet i henhold til nye nasjonale og lokale handlingsplaner
Oppdatering og kvalitetssikring av rutiner
Være drøftningspartner for aktører som barnevern og helsesøstre i enkeltsaker
Ha god dialog med innvandrermiljøer og -organisasjoner
Informasjonsvirksomhet og foredrag
Planlegge og gjennomføre kompetansehevingstiltak for ansatte i kommunen
Drifte og oppdatere interne og eksterne nettsider samt sosiale medier
Tverrfaglige samarbeid internt i kommunen (opplæring, veiledning, prosedyrer), men også med andre relevante aktører
Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjoner:
Mastergrad i samfunnsvitenskap
Søkere med minimum 3-årig helse-, barnevern- og sosialfaglig høgskoleutdanning kan søke
Kunnskap om tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse, samt generell kunnskap om mangfold, minoritetsbefolkning og kulturforskjeller
Erfaring og evne til å gjennomføre tiltak i Innsats mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en styrke
Erfaring med utviklingsarbeid og/eller prosjektarbeid i større tverrfaglig miljø, og med forebyggende arbeid blant
minoritetsbefolkning er en fordel
Må kunne beherske data som verktøy
Må inneha gode norskkunnskaper
Førerkort klasse B

Utdanningsretninger:
Samfunnsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, evne til selvstendig utviklingsarbeid, og samarbeidsferdigheter, fleksibilitet og en engasjert og løsningsorientert innstilling til arbeids- og utviklingsoppgavene er en forutsetning.
Søker må ha evne til å opparbeide seg tillit og gjennomslagskraft i ulike miljø
God muntlig og skriftlig framstillingsevne samt god arbeidskapasitet vektlegges

Vi tilbyr:
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
Utviklingsorientert og spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid innenfor kommunens retningslinjer
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Marianne Solberg (Personalkonsulent), tlf: +47 954 52 227

Kontaktperson:

Marie Brøske Sôderstrôm (Koordinator), tlf: +47 916 72 519

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no