SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Stillinger: 3

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bekkestua

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 2938836155

Søknadsfrist: 15-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Haslum skole søker lærere

Haslum skole ligger i Østre Bærum ved Bekkestua. Skolen har områdets beste utsikt, fine uteområder og ligger sentralt i forhold til kommunikasjon til Oslo. Det er ca 560 elever ved skolen, og av disse er i overkant av 300 på SFO. Vi er totalt rundt 75 ansatte. Ledelsen består av rektor og tre avdelingsledere.

Haslum skole har et engasjert og dyktig personale som skaper et godt læringsmiljø for elevene. Vi bruker ulike digitale læringsmidler i klasserommet og har digitale tavler i alle klasserom. Våre utviklingsområder er felles praksis og klasseledelse, samt at vi implementerer metoden Lesson study. Elevene trives og har et godt læringsutbytte samtidig som de er stolte av skolen sin. Vi har en engasjert og positiv foreldregruppe og et godt samarbeid med FAU.

Du er en lærer som gløder for fagene dine, og vet hvordan du skal inspirere og motivere elevene til læringslyst og økt læringsutbytte. Skolens visjon er læring ved trivsel, trygghet og ansvar. Vi vektlegger et godt psykososialt miljø, og ønsker at du er med å videreutvikle dette sammen med oss.

Bærum kommune har felles utviklingsområder for skolene innen relasjons- og ledelseskompetanse, vurdering for læring og digital didaktikk.

Bærumsskolens visjon mot 2020;
Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Bærumsskolens tre prioriterte satsingsområder er relasjons- og ledelseskompetanse, vurdering for læring og digital didaktikk. Kommunen satser på videreutdanning innen prioriterte fag, og legger til rette for veiledning av nyutdannede lærere.

Skolen har ledig 1 fast stilling som miljølærer og forsterket lærer fra 1.januar 2017
Vi har også 2 vikariater i 100% stilling. Ett vikariat fra 1.februar og ett fra 1.mars og ut skoleåret. Stillingene er som forsterket lærere på 1.-4.trinn.

Arbeidsoppgaver til vikariatene:

God fagkunnskap og didaktisk kompetanse er avgjørende, ved siden av det å være en god klasseleder.
Vi ønsker en lærer som trives med å jobbe på team sammen med engasjerte, rause og endringsvillige kollegaer.

Arbeidsoppgaver til fast stilling:
Være en synlig aktør i miljøet knyttet til psykososialt læringsmiljø ved å systematisere planverktøy og praksis for sosial og emosjonell læring
Planlegge og gjennomføre (i samarbeid med kontaktlærer) undervisning knyttet til sosial kompetanse og prososial atferd
Kunne veilede ansatte, elever og foreldre i arbeidet med § 9A
Delta i utarbeidelse av tiltak når det fattes enkeltvedtak, og gjennomføring av tiltak.
Delta i all felleskommunal skolering innen fagområdet og ha ansvar for å bringe ny kompetanse til alle ansatte på eget tjenestested
Undervise i klasser og varierte grupper

Kvalifikasjoner:
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen og er kvalifisert for å undervise på 1.-7.trinn.
Være en tydelig og dyktig klasseleder.
Ha gode digitale ferdigheter.
Trives med å jobbe på team sammen med engasjerte, rause og endringsvillige kollegaer.

Personlige egenskaper:
Gode samarbeids -og kommunikasjonsevner
God relasjonsbygger med evne til å inspirere
Analytisk
Relasjonsbygger
Tillitsvekkende
Løsningsorientert

Vi tilbyr:
For lærere har Bærum kommune egen lønnsstige som ligger over KS-stigen.
Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse.
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
Bedriftshytteordning.

Under forutsetning av at man underviser i faget, gir Bærum kommune kompetansetillegg på kr 12.000 pr. år (avhengig av stillingsstørrelse), for følgende fag (maks 2 fag):
- norsk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)
- matematikk (60 stp)
- naturfag (90 stp)
- engelsk (90 stp)

Andre opplysninger:
Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Elisabeth Solheim Wiese rektor, tlf: +47 67 50 78 02

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no