SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Overarkitekt

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Sandvika

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 3253192038

Søknadsfrist: 28-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Overarkitekt/Planlegger - Områdeutvikling

Bærum kommune vokser både i folketall og arbeidsplasser. Veksten skal være klimaklok og skjer i all hovedsak innenfor dagens byggesone. Dette medfører store og spennende utfordringer innen by- og tettstedsutvikling, areal- og transportplanlegging og fortetting og transformasjon.

Vi har bevisste innbyggere, høye miljøambisjoner og stiller store krav til utbyggerne.
Vi er medlem av Smart City og Futurebuilt.

Stillingen inngår i planmiljøet, som består av tre avdelinger, Miljø og planadministrasjonen, Områdeutvikling og Regulering med til sammen ca 30 ansatte med bred faglig kompetanse og erfaring.
Vi er en del av Plan- og bygningstjenesten, som også består av avdeling Byggesak og avdeling Geodata. Vi er samlokalisert i kommunegården i Sandvika. Til sammen er vi ca. 90 personer.

Planmiljøet har ansvaret for kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdereguleringer, private detaljreguleringer, reguleringsendringer, delesaker, refusjonssaker og milø - og klimaoppfølging. Vi bidrar dessuten med utredninger og analyser innenfor temaer som; byutvikling, samferdsel og mobilitet, risiko og sårbarhet, bokvalitet og miljø.

Arbeidsformen medfører utstrakt samarbeid og samhandling internt og med andre aktører, både innbyggere, grunneiere, utbyggere og deres konsulenter og andre offentlige myndigheter.

Arbeidsoppgaver:

Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdereguleringer
Delta i utarbeidelse av planer og utredninger på overordnet nivå
Konsekvensutredninger, GIS-analyser
Tverrfaglig planarbeid med utfordrende transport- og byplanfaglige problemstillinger
Sørge for gode medvirkningsprosesser med involverte parter og innbyggerne
Bidra med faglige innspill og analyser

Kvalifikasjoner:
Bred kunnskap om oversiktsplanlegging og byplanfaglig arbeid
Evne til å lede kompliserte planprosesser
Kunnskap og erfaring med bruk av digitale kart- og illustrasjonsverktøy
Kunnskap og erfaring med plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning
Beherske norsk skriftlig og muntlig

Utdanningsretning:
arkitekt, planfaglig eller samfunnsvitenskapelig utdanning

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Gode samarbeidsevner
Serviceinnstilt
Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
Stor arbeidskapasitet med evne til å arbeide raskt og effektivt

Vi tilbyr:
Mulighet til å påvirke samfunnet rundt deg
Faglig utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
Engasjerte og faglig dyktige kolleger
Faglig utvikling
Kontorlokaler sentralt i Sandvika
Fleksitid- og sommertid
Bedriftsidrettslag, trimrom, låst sykkelparkering med garderobe og dusj
Leieordning for bedriftshytter-/leiligheter
Tilgang på elbil og el sykkel i jobb

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Terje Hansen Tjenesteleder, tlf: +47 918 32 640

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no