SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rektor

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bekkestua

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 3324475799

Søknadsfrist: 24-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Rektor - Haslum skole

Vil du bidra til å virkeliggjøre bærumsskolens visjon?
• Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang
• Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid

Som rektor i bærumsskolen blir du medlem i et inkluderende rektorkollegium, og i et lokalt rektornettverk med god kollegastøtte. Det er kort vei til nærmeste leder og du blir involvert i beslutninger.

Bærumsskolens satsingsområder er: Relasjons- og ledelseskompetanse, vurdering for læring og digital didaktikk.

Haslum skole er en barneskole som ligger i Østre Bærum. Skolen har 564 elever, og av disse går i overkant av 300 på SFO. Skolen har totalt 75 ansatte, hvorav 37 er lærere.
Skolens visjon er: «Læring ved trivsel, trygghet og ansvar.»
Skolen har solide faglige resultater, og kompetente og engasjerte ansatte som bidrar aktivt til dette. Personalet er relativt stabilt. Lærerpersonalet anvender aktivt Lesson study som verktøy for å videreutvikle klasseledelse og undervisningsopplegg som målrettet fremmer læring. Haslum skoles elever melder i elevundersøkelsen at de er godt fornøyd med skolen sin.
Det legges opp til et tett samarbeid mellom undervisning og SFO. Alle skolefritidsordninger i Bærum drives etter planen «Lekende læring». Skolen har en engasjert foreldregruppe og godt samarbeid med FAU. Skolen har digitale tavler i alle klasserom.

Rektor og tre avdelingsledere utgjør skolens ledergruppe. Rektor skal ha hovedfokus på strategisk ledelse, mens avdelingslederne først og fremst har ansvaret for operative oppgaver i sin avdeling.. Sammen skal ledergruppen dekke det store og meningsfulle oppdraget som det å lede en skole er. Rektor har hovedansvaret.
Uteområdet på Haslum skole er stort og variert.

Skolen har god bussforbindelse til Oslo, Bekkestua, Sandvika og Gullhaug.

Arbeidsoppgaver:

• Bygge og utvikle skolen som en profesjonell organisasjon med et klart læringsoppdrag
• Formulere mål og forventninger, samt følge dem opp
• Bygge og drive en ledergruppe som både utfordrer og støtter ansatte til beste for elevenes læring
• Bidra aktivt og forskningsbasert til at ansatte dyktiggjøres i sitt oppdrag
• Bygge skolens omdømme
• Ha totalansvar innenfor eget fullmaktsområde, sørge for optimal ressursutnyttelse ut fra mål og forventninger, involvering og deltakelse i utviklingsprosesser, samt samarbeid med foreldre og skolens rådsorgan

Kvalifikasjoner:
• Utdanning og formell kompetanse for det aktuelle skoleslaget
• Ledererfaring fra barneskoletrinnet, og aller helst rektorerfaring der du kan dokumentere gode resultater tuftet på relasjonell ledelse og evnen til å skape oppslutning om skolens oppdrag fra alle relevante aktørgrupper
• Skolelederutdanning vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:
• Du er visjonær, utviklingsorientert og beslutningsdyktig
• Du har en lederstil som preges av trygghet, tydelig kommunikasjon og involvering
• Ditt arbeid preges av målrettet struktur og helhet
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
• Du vil bli en del av Bærum kommunes rektorkollegium som teller 46 rektorer
• Forventninger som utfordrer og motiverer deg som leder
• Støtte og veiledning når du trenger det
• Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
• Jobb i et miljø i utvikling der utfordringer og muligheter er i fokus
• Bedriftshytter og kulturtilbud
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Andre opplysninger:
• Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju
• Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offenleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
• Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse
• Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

May Gautier Gjerdsbakk Seksjonsleder, tlf: +47 93 04 29 75

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no