SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rektor

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bekkestua

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 3136747571

Søknadsfrist: 08-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Rektor til Haug skole og ressurssenter

Vil du bidra til å virkeliggjøre bærumsskolens visjon? • Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang • Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid

Bærumsskolens satsingsområder er: Relasjons- og ledelseskompetanse, vurdering for læring og digital didaktikk.

Som rektor i bærumsskolen blir du:
Medlem i et inkluderende rektorkollegium, og i et lokalt rektornettverk med god kollegastøtte. Det er kort vei til nærmeste leder og du blir involvert i beslutninger.

Haug skole og ressurssenter er en grunnskole (1.-10. trinn) for barn og unge med spesielle behov. Skolen har inntil 110 elever. Ca. 30 elever går i integrerte grupper på 5-6 barneskoler i kommunen. De øvrige elevene er i klasser på 4-8 elever inne på Haug skole.
Skolens ansatte og ledere har høy spesialpedagogisk kompetanse. Skolen er organisert i fagteam for multifunksjonshemming, autismespekterforstyrrelser og sammensatte lærevansker, samt i integrerte grupper (grupper integrert i et utvalg av kommunens andre skoler). Integrerte grupper er ment å gi elevene der det beste fra to verdener. I tillegg er integrerte grupper en berikelse for skolene som tar i mot. Kommende skoleår prøves det også ut et samarbeid innen valgfag med en nærliggende ungdomsskole.

Skolen har et godt utbygd bibliotek og læremiddelsamling. Skolen driver noe utadrettet virksomhet, særlig innenfor håndtering av utfordrende elevatferd. Det holdes kurs for andre personalgrupper og er utarbeidet et hefte om temaet.
Skolen bruker itslearning som digital læringsplattform. Utviklingsplanen inneholder tre hovedområder; digital didaktikk, relasjons- og ledelseskompetanse og vurdering for læring, samlet i dokumentet «Bedre læring»..
Skolens visjon er "Trygge elever som lærer og utfolder seg".

Rektor og fem avdelingsledere utgjør skolens ledergruppe. Rektor skal ha hovedfokus på strategisk ledelse. Avdelingslederne har hovedfokus på operative oppgaver i sin avdeling.

Arbeidsoppgaver:

Videreutvikle strategier og tiltak med vekt på god opplæring gjennom trivsel, mestring og utvikling
Være en aktiv og deltagende inspirator i videreutviklingen av et godt lærings- og arbeidsmiljø
Formulere mål og forventninger, samt følge dem opp
Bygge og drive en ledergruppe som både utfordrer og støtter
Bidra aktivt og forskningsbasert til at ansatte dyktiggjøres i sitt oppdrag
Videreutvikle modellen med integrerte grupper
Videreutvikle skolens utadrettede virksomhet
Bygge skolens omdømme
Ha totalansvar innenfor eget fullmaktsområde, sørge for optimal ressursutnyttelse ut fra mål og forventninger, involvering og deltakelse i utviklingsprosesser, samt samarbeid med foreldre og skolens rådsorgan

Kvalifikasjoner:
Utdanning og formell kompetanse for det aktuelle skoleslaget.
Det er ønskelig med høy spesialpedagogisk kompetanse.
Kjennskap til og interesse for viktige spesialpedagogiske fagområder som bl.a. alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), håndtering av utfordrende elevatferd, samt læringsmiljø for elever med svært omfattende tilretteleggingsbehov
Ledererfaring fra skole er ønskelig
Høy kompetanse innen forvaltningsjus
Skolelederutdanning vil bli vektlagt
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:
Visjonær, utviklingsorientert og beslutningsdyktig
Lederstil preget av trygg og tydelig kommunikasjon og involvering
Arbeid preget av målrettet struktur og helhet

Vi tilbyr:
Du vil bli en del av Bærum kommunes rektorkollegium på 46 rektorer
Forventninger som utfordrer og motiverer deg som leder
Støtte og veiledning når du trenger det
Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
Jobb i et miljø i utvikling der utfordringer og muligheter er i fokus
Offentlig tjenestepensjonsordning
Gunstig bedriftshytteordning i inn- og utland

Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offenleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

May Gautier Gjerdsbakk Seksjonsleder grunnskole, tlf: +47 93 04 29 75

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no