SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Assistent

Stillinger: 6

Kontraktstype: Fast stilling og Vikariat

Stillingsprosent: 50%

Sted: Sandvika

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 3489453104

Søknadsfrist: 30-07-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Vi søker skoleassistenter og SFO-assistenter

På Jar skole får du muligheten til å utvikle deg i en framoverlent og fagfokusert skolekultur. Vi har 580 flotte elever og 75 dyktige ansatte i skole og SFO.

Visjonen vår er Jar – en begeistret skole. Vi jobber etter verdiene raus, leken og nyskapende.

Hos oss vil du finne gode systemer og rutiner i alle ledd. Du blir en del av et godt arbeidsmiljø preget av en sterk VI- kultur. Ledelsen er tett på personalet og det som skjer i klasserommet.
Tidlig innsats og forsterket opplæring i de første skoleårene gir synlige resultater på elevenes læring.

Fra skolestart 2016 var Jar en av 15 skoler i Bærum hvor alle elever og lærere fikk eget læringsbrett. Vi er nå godt i gang med å implementere IPad som læringsverktøy, og videre utforske mulighetene i det teknologirike klasserommet.

På Jar skole er alle skolevenner. Det jobbes systematisk med elevenes psykososiale læringsmiljø i samarbeid med engasjerte foreldre i "Foreldre mot mobbing" (FMM).

Dersom dette er i tråd med hva du mener kjennetegner en god skole – så er det kanskje deg vi leter etter?

Bærumsskolens visjon mot 2020;
Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Bærumsskolens tre prioriterte satsingsområder er relasjons- og ledelseskompetanse, vurdering for læring og digital didaktikk.

Vi har ledig inntil 2 engasjement i 50 % stilling som skoleassistent.
Skoleassistentens arbeidstid er fem dager i uken i tidsrommet mellom kl. 08.30 og kl. 15.00.
Vi har ledig inntil 4 faste 50 % stillinger som SFO-assistent. Arbeidstid mellom kl 13.00 og kl 17.00 fordelt på 5 dager i uken.

Skoleassistent:

Skoleassistenten er som regel tilknyttet et trinn og har følgende sentrale arbeidsoppgaver:
- Skoleassistenten inngår i et helhetlig opplegg for enkeltelever/grupper med særskilte behov.
- Har ansvar for oppfølging av elever med spesialundervisning og elever som trenger ekstra støtte på grunn av emosjonelle, faglige eller sosiale vansker.
- Skoleassistenten skal være en trygg voksen som tar medansvar for at elevens tilbud er i samsvar med elevens behov, i tråd med læreplan og eventuell individuell opplæringsplan (IOP).
- Skoleassistenten tilrettelegger læringssituasjoner ut fra barnets behov/opplæringsplan i klasserommet, både i små grupper og en til en.
- Oppgavene består også i å delta i omsorgsarbeidet for eleven for å skape trygghet og trivsel ved blant annet å følge opp elev(er) i pauser og friminutt.
- Skoleassistenten skal samarbeide med lærere på trinnet, og ha kontakt med foreldre og eventuelt andre faginstanser.

Assistent SFO:
-Gi barn omsorg, samt skape trivsel og trygghet
-Være en trygg og tydelig voksenperson overfor barna
-Delta i det praktiske arbeidet tilknyttet SFO:
Planlegge og gjennomføre måltider
Planlegge og gjennomføre aktiviteter innen satsningsområdene lek, kultur og fysisk aktivitet
Ha kontakt og samarbeid med andre SFO-ansatte, lærere på trinnet, foreldre og eksterne aktivtetsledere

Kvalifikasjoner:
Vi ser etter skoleassister som:
- Har et særskilt engasjement for barn med emosjonelle, faglige og/eller sosiale utfordringer
- Har interesse for digital tilnærming til undervisning
- For stillingen kreves bestått norskprøve på minst B1-nivå, skriftlig og muntlig del.

Vi ser etter SFO-assistenter som:
-Erfaring er spesiell interesse for arbeid med barn fra 5 - 10 år
-Relevant yrkeserfaring
- For stillingen kreves bestått norskprøve på minst B1-nivå, skriftlig og muntlig del.

Personlige egenskaper:
For stillingene vektlegges egenskapene:
- Relasjonsbygger: Positiv og tilstedeværende i møte med mennesker
- Gode samarbeidsevner i samarbeid med kontaktlærere, forsterketlærer og foresatte
- Viser evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- Initiativrik, fleksibel, løsningsorientert og lærevillig
- Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
Skoleassistentstillingene følger skoleåret, og lønnen har derfor reduksjonsbrøk på 89 %.
- Skoleassistent (stillingskode 6572.13) lønnsspenn kr 282.000 til kr 384.700
- Assistent i SFO (stillingskode 6572.12) lønnsspenn kr 282.000 til kr 384.700
- Gode forsikrings- og pensjonsordninger
- Trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter

Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Mads A. Lande Olsen Avdelingsleder, tlf: +47 67107900, mobil: +47 47333899

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no