SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Stillinger: 3

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 40-100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 27-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Charlottenlund ungdomsskole, Lærere

Charlottenlund ungdomsskole søker lærere i inntil 240 % fast stilling fra 01.08.16 og inntil 50 % vikariat for perioden 01.08.2016 - 31.07.17 Søkerlisten vil også bli brukt ved behov for ytterligere vikariater innenfor de nevnte fagene fra 01.08.2016 Charlottenlund ungdomsskole har skoleåret 2016-2017 ca. 430 elever.

Skolen er sammen med Charlottenlund videregående skole Universitetsskoler fra og med skoleåret 2015/2016. Skolene samarbeider tett med NTNU, og skal gjennom Universitetsskoleprosjektet drive forskning og utviklingsarbeid til beste for elevens læring og en framtidsrettet lærerutdanning. Lærerne og skoleledelsen har høy kompetanse og skal bidra til å motivere elever og utdanne Norges beste lærere.

Arbeidsoppgaver:

En av stillingene må påregne funksjonen som kontaktlærer, og dette vektlegges i utvelgelsen
Hver lærer er i hovedsak tilknyttet ett trinn.

Kvalifikasjoner:
Godkjent undervisningskompetanse for ungdomsskolen.

Aktuelle fag i de faste stillingene:
- Norsk, kroppsøving, 100 % stilling. Kontaktlærerfunksjonen vil bli lagt til denne stillingen
- Musikk, 50 % stilling
- Kroppsøving, 40 % stilling
- Spansk, 50 % stilling
I disse faste stillingene er det aktuelt med ulike fagkombinasjoner. Det kan også bli aktuelt å undervise i et valgfag

Aktuelle fag i vikariatet i 50 % stilling: Musikk (20 %) og naturfag (30 %). Søker må ikke ha denne fagkombinasjonen.

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Charlottenlund ungdomsskole søker etter kompetente og modige lærere som kan yte en innsats både faglig og sosialt
Søkernes faglige kompetanse, evne og vilje til samarbeid og fleksibilitet er egenskaper som blir vurdert ved tilsetting.
Godt humør er en egenskap skolen etterspør hos alle sine medarbeidere.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Bjørn Ivar Midjo (Rektor), tlf: (+47) 92454591

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no