SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Analytiker

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bergen

Arbeidsgiver: DNB

Søknadsfrist: 25-09-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg DNB på:

Facebook

Analytiker

Drømmer du om en analytiker jobb i et spennende forsikrings og finansmiljø?

DNB Livsforsikring skal styrke selskapets Risikostyringsenhet og søker etter 2 motiverte medarbeidere:

Risikostyring DNB Liv er selskapets andrelinjefunksjon med ansvar for å identifisere, måle, analysere og rapportere selskapets risiko. Enheten består av godt kvalifiserte medarbeidere med krevende og utviklende arbeidsoppgaver. Risikostyring DNB Liv har et tett samarbeid med Risikostyring Konsern i DNB og utgjør i fellesskap et av landets ledende risikomiljø.

Vi kan tilby:

Analytiker forsikringsrisiko
Analytiker markedsrisiko
Analytiker forsikringsrisiko

Selskapet skal øke kapasitet knyttet til kvantitativ analyse og modellering av forsikringsrisiko og søker etter analytiker med sterke faglige kvalifikasjoner innenfor informatikk, finans, matematikk og/eller statistikk. Denne tillinger krever utdannelse på mastergradsnivå gjerne med aktuarkompetanse.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Analysere, følge opp og rapportere selskapets forsikringsrisiko
Bidra med å utvikle modeller innen risikostyring og kapitalkravberegninger i henhold til Solvens II
Stillingen rapporterer til leder for Aktuar og Analyse i Risikostyring DNB Liv.

Analytiker markedsrisiko:
Selskapets modeller og rutiner for styring av markedsrisiko skal videreutvikles og selskapet søker etter medarbeider med sterke faglige kvalifikasjoner og forståelse knyttet til hvordan finansmarkedene påvirker DNB Liv og kundenes resultater. Stillingen krever utdannelse på minimum mastergradsnivå med fokus på finansielle markeder.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Utvikle rammeverk for forvaltning av markedsrisiko i henhold til interne og eksterne krav
Bidra med å utvikle metodikk og modeller for måling av markedsrisiko også innenfor Solvens II
Analysere, kontrollere og rapportere markedsrisiko
Stillingen rapporterer til leder for Markedsrisiko i Risikostyring DNB Liv.

Egenskaper:
For begge stillingene gjelder følgende:

Analytiske ferdigheter og samtidig øye for detaljer
Nøyaktig og systematisk
Kompetanse på modellering av risiko og håndtering av store datamengder
Se muligheter i forhold til å ta i bruk ny teknologi
Evner å håndtere økende krav fra regulatoriske myndigheter
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst person som liker å samarbeide med andre

Både nyutdannede og kandidater med relevant erfaring oppfordres til å søke.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Analytiker forsikringsrisiko Øystein Sæter, tlf: +47 958 16 597

Kontaktperson:

Analytiker markedsrisiko er Gunnar Thorsteinsen, tlf: +47 413 35 919
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no