SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Produktsjef

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bergen

Arbeidsgiver: DNB

Søknadsfrist: 05-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg DNB på:

Facebook

Produktsjef Risikopensjoner, Expat og Pooling

Wealth Management er produktleverandør internt i DNB og til eksterne kunder innenfor fond og innskuddsbaserte pensjonsprodukter, samt distributør av formuesforvaltningstjenester til institusjoner og konsernets mest velstående privatkunder. Wealth Management ved divisjon WM Pensjon har ansvaret for rådgiving, salg og betjening av konsernets kunder i bedriftsmarkedet på pensjon og personalforsikringer.

Til avdeling Produkt og Underwriting (UW), Risiko i Bergen søker vi nå en produktsjef med blant annet interesse for produktutvikling. Du vil få produktansvar for Risikopensjoner, Expat og Pooling.

Du vil som ansatt hos den største aktøren i bransjen, få en nøkkelrolle i skjæringspunktet mellom Bank/forsikring og samfunnet rundt, hvor det er ønskelig at du sammen med teamet, utvikler de beste og mest relevante risikoproduktene som etterspørres til en hver tid. Som Produktsjef vil du også få en sentral nøkkelrolle i samspill med mange deler av DNBs organisasjon. Herunder Salg, Oppgjør, Drift, IT, Kundesenteret mv. Du vil også få mange viktige kontaktpunkter utenfor DNB, herunder hos myndigheter og organisasjoner, hos forsikringsmeglere mv.

Du vil få mulighet til å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter i forretningsanalyse og økonomidannelse, noe som er avgjørende viktig for at DNB lykkes i satsingen på kapitallette produkter. Du får også mulighet til å medvirke til at DNB blir Nordens beste miljø for risikovurdering, og lære mye i møte med de store internasjonale aktørene som tilbyr administrasjon av pensjonsordninger for ansatte i multinasjonale konsern (pooling). Du vil oppleve kort vei til de sentrale beslutningstakerne i konsernet.

Vi kan tilby:

Ansvar for utvikling og videreutvikling av produkter og konsepter innen ansvarsområdet. Herunder produktregler, prismodeller, besørge informasjon, opplæring og fagstøtte
Lønnsomhetsansvar for produktene som inngår i ansvarsområdet

Kravstiller til systemutvikling og verdikjede
Ansvar for regelmessig rapportering til internasjonale poolingnettverk. Herunder ferdigstille/videreutvikle en mest mulig automatisert pooling-rapportering. Videre ha regelmessig kontakt med poolingnettverkene, bygge relasjoner og besvare spørsmål.
Kravstiller til verdikjeden for produktene i ansvarsområdet, blant annet rutiner, KPIer og datafangst i Oppgjør

Ansvarlig for myndighetskontakt, utforming av produktmeldinger mv. og DNBs representant i bransjestyrer og andre forum hvor problemstillinger rundt risikopensjon, expat eller pooling diskuteres
Deltaker i vaktordning for underwriting ved arbeidstopper og behov

Prosjektleder og prosjektdeltaker i forretningsutviklings- og organisasjonsutviklingsprosjekter som berører ansvarsområdene i egen enhet eller i divisjonen som helhet

Krav til kompetanse og ønsket erfaring:
Høyere utdannelse som Samfunnsøkonom, Statistiker, Aktuar, Sivilingeniør Industriell Økonomi og Teknologiledelse, Siviløkonom. Annen høyere utdannelse, med hovedvekt på økonomi, ingeniørfag, kvantitative fag, samfunnsfag, IT og/eller juridiske fag, kan bli vurdert dersom lengre og relevant praksis

Erfaring fra, eller interesse for å lære om risikopensjoner, produktutvikling og resultatdannelse innen forsikring

God kvantitativ forståelse og kompetanse i bruk av regneark
Evne til raskt å kunne forstå og på en god måte formidle endringer i rammebetingelser som påvirker produktområdet, samt evne til å gjennomføre nødvendige endringer
God forretningsforståelse med fokus på kunder, marked og verdiskapning

Tall- og finansforståelse
God skriftlig norsk og engelsk

Personlige egenskaper:
Selvstendig, initiativrik, strukturert og målrettet
Analytisk og resultatorientert
Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, med evne til å forenkle det komplekse
Samarbeidsorientert og dyktig til å utvikle og vedlikeholde relasjoner
Endringsvillig, initiativrik og tillitsvekkende
Søkere vil bli vurdert fortløpende.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Svein Glomnes, tlf: +47 93407398
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no