SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Prosjektingeniør

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: DNB

Søknadsfrist: 09-08-2015

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg DNB på:

Facebook

DNB søker Prosjektingeniør

IT og Operations er et forretningsområde med 2200 medarbeidere. Vi som jobber i IT og Operations har satt oss ambisiøse mål for utviklingen av DNB konsernet. Vi skal levere enkle og effektive løsninger for både kunder og medarbeidere. Vi skal heve produktiviteten, bedre kvaliteten og sette større fart på leveransene.

Vi vil skape en organisasjon som er lett å forstå, og som skal gjøre det enkelt å være kunde og bruker. Byggteknisk avdeling har hovedbase i Bjørvika i Oslo, og består i dag av fire team:
Prosjekt
IKT
Konsept
og profil Byggsikring

Stillingen er organisatorisk tilknyttet prosjekt-teamet.

Byggteknisk avdeling er DNB’s leverandør av byggtekniske løsninger for DNB`s arealer på landsbasis. Dette omfatter prosjektledelse i byggeprosjekter, deltakelse i utvikling og leveranser av DNB`s profil -og markedsløsninger, ivaretakelse av fagansvaret for elektro, IKT, energi, datarom, samt ITV, alarmer, adgangskontroll, låssystemer og fysisk sikring, basert på ulike premissgiveres krav innen det enkelte fagområde.

Vi kan tilby:

Skaffe eksterne prosjektledere til bankens byggeprosjekter og følge opp disse
Lære opp eksterne prosjektledere i rutiner og systemer (bl.a ProjectPlace og bankens prinsipp for budsjettering
Ivareta koordinering av byggeprosjekter mot eiendomssjefer, fagmiljøer og rådgivende Ingeniør
Delta i utarbeidelse av arbeidsbeskrivelser, tilbudsgrunnlag og kontrahering av leverandører
Oppfølging av eksterne leverandører i prosjekter
Foreta fakturakontroll og attestasjon av innkommende fakturaer
Forestå budsjettering av byggeprosjekter
Følge opp kostnadene i de enkelte prosjekter sett opp mot tildelt budsjett
Rapportere nøkkeltall (kostnader pr rrr')
Oppdatere prosjektrutiner

Utdannelse og erfaring:
Ingeniørutdanning, bygg faglig retning evt. Teknisk fagskole
Prosjektlederutdanning, eller ha tilegnet seg prosjektlederkompetanse gjennom praktisk erfaring
Minimum fem års erfaring fra fagområdet med dokumenterte gode resultater
Kjenne entrepriseformer og offentlig lovverk innen fagområdet (Arb.miljølov, Plan- og bygningslov, Lov om brannvern, TEK1O lnkl. Universell utforming)
Inneha kunnskap om avtaleformer og anbuds/ tilbudsprosesser herunder relevante NS standarder for bygg og anleg
Ha evne til å sette seg inn i byggenes tekniske infrastruktur
Ha god forretningsmessig forståelse, med fokus på marked og kunders (interne og eksterne) behov og verdiskapning
Ha evnen til stram kostnadsstyring og prioritering
Ha relevant IT-kompetanse og kunne benytte generelle Officeprodukter
God kjennskap til prosjektlederverktøyet Project Place

Personlige egenskaper:
God til å kommunisere på norsk og engelsk
Tørre å stille krav til interne og eksterne i en krevendebransje
Gode samarbeidsevner samt evne til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer
Kunne benytte etablerte prosesser og styringsverktøy for prosjektledelse
Stillingen medfører reisevirksomhet til arbeidsgivers lokasjoner i inn - og utland.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kristian Wettern, tlf: +47 908 46 951
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no