SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Saksbehandler

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Ref.kode: 3446524729

Søknadsfrist: 05-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Saksbehandler Seksjon hjelpetiltak - Barnevernet

Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og gir hjelpetjenester til barn og unge i alderen 0 - 18 år (23 ) som bor i Haugesund kommune.

Enheten har 42 ansatte.
Tjenesten er organisert i 4 seksjoner: Mottak, hjelpetiltak, omsorg og familieveiledning.
Samt lavterskeltilbudet Ungdomsteamet og Basen familiesenter.

Barneverntjenesten er samlokalisert med Bufetat sentralt i Haugesund.

Barneverntjenestens hovedformål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og trygge oppvektsvilkår.

De hjelpetiltak som blir iverksatt blir hjemlet i Lov om barneverntjenester.
Aktuelle hjelpetiltak kan være : Ulike former for råd og veiledningstiltak, støttekontakt, besøkshjem, familieråd, henvisning til andre hjelpeinstanser, fosterhjem og institusjonsplasser.

Nærmere beskrivelse av enheten:

Seksjon hjelpetiltak har ansvar for å iverksette og følge opp hjelpetiltak i forhold til barn og ungdom, og deres familier. Hjelpetiltakene er i hovedsak frivillige, men kan også pålegges etter vedtak i fylkesnemnd.
Arbeidet i seksjonen består i å følge opp barnets og familiens utvikling tett, vurdere hjelpebehov løpende og se om nødvendig endring og omsorgssituasjon oppnås. Saksbehandler vil samarbeide tett med barnet, dets foreldre og andre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:
Barnevernspedagog , sosionom

Relevant videreutdanning og erfaring fra barnevernsarbeid er ønskelig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det vil bli påkrevd politiattest ved ansettelse

Søkere må ha ordinært gyldig førerkort

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Initiativrik, selvstendig, løsningsorientert og fleksibel
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Håndterer høyt arbeidspress
Liker å jobbe systematisk og målrettet

Vi tilbyr:
Faglig oppdatering og strukturert veiledning
Et miljø som satser på fagutvikling, som har utfordrende arbeidsoppgaver
Rom for kreativitet og eget initiativ
Et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Marianne Hammer, tlf: +47 52 74 40 40, mobil: +47 404 27 013
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no