SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Spesialsykepleier/sykepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 75%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Ref.kode: 3418669178

Søknadsfrist: 02-07-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Spesialsykepleier/sykepleier

Haraldsvang omsorgssenter ligger sentralt plassert litt øst for Haugesund sentrum. Omsorgssenteret består av tre sykehjemsavdelinger for langtidsopphold: en for somatiske og to for demente pasienter. Til sammen er det 69 plasser.

Det er for tiden ledig stilling ved aldersdemensavdelingen. Her bor 23 pasienter med varierende og sammensatte diagnoser innenfor bl.a. demens, psykiatri og somatikk. Felles for pasientene er at de har en demenssykdom eller kognitiv svikt. Mange av pasientene klarer seg i dagliglivets gjøremål, med noe veiledning og tilrettelegging. Avdelingen er nå delt i tre grupper.

Fokuset vårt er foruten pleie og omsorg, særlig vekt på omsorg ved livets slutt. Holdningsfremmende arbeid og sykepleiefaglighet er sentrale verdiområder. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert hos oss.

Nærmere beskrivelse av enheten:

Stillingen er en av syv sykepleierstillinger i turnus dag/kveld, med for tiden arbeid 3. hver helg. Du vil ha ansvar for hele avdelingen på kveld og helger.
Vi har primærsykepleie og jobber for å skape god livskvalitet for pasientene.
Du vil ha jevnlig kontakt med pårørende, tilsynslege og andre samarbeidspartnere. I tillegg til tett samarbeid med kollegaer og leder.
Holdningsfremmende arbeid og sykepleiefaglighet er sentrale verdiområder.

Som sykepleier hos oss har du ansvar for daglig utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon og sykepleierdokumentasjon i forhold til tjenestemottakere, og kommunikasjon med pårørende, i tillegg til andre pasientnære arbeidsoppgaver.
Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø.
For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasientene.

Du vil mellom annet få ansvar for oppfølging og tilrettelegging av medisinsk tilsyn av pasientene i avdelingen, herunder ordinær prøvetaking.
Videre har du i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient.
Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse- miljø og sikkerhetsarbeid.

Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer.

Kvalifikasjoner:
Spesialsykepleier eller sykepleier med norsk autorisasjon. Vernepleier med norsk autorisasjon kan også komme i betraktning.
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
Det er krav om godkjent politiattest for personell i helse og omsorgstjenesten.

Utdanningsretning:
Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningstittel:
Spesialsykepleier/Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Erfaring med eldreomsorg, demens og psykiatri vil være en fordel
Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Gode faglige sykepleiekunnskaper
Evne til samarbeid og veiledning
Er målrettet, systematisk og tåler høyt arbeidspress
Er selvstendig og endringsvillig, og er en positiv premissleverandør i arbeidsmiljøet
Har høyt fokus på kvalitet i tjenesten

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Forhandlingsturnus
Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
Interessante faglige utfordringer og muligheter for faglig og personlig utvikling
Jevnlig undervisning og mulighet for videreutdanning i henhold til kompetanseplanen
God seniorpolitikk

Startpakke til sykepleiere: Startpakken gis til sykepleiere som må flytte til kommunen eller til en kommune i normal pendleravstand for å bosette/etablere seg der, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer i Haugesund kommune. Startpakken utgjør 20 000 kr + ytterlige 20 000 kr dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Knut Rune Lindkvist Enhetsleder, tlf: (+47) 52 74 43 10
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no