SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 50 - 66,43%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Ref.kode: 3624187587

Søknadsfrist: 25-03-2018

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sykepleier natt 50 % og 66,43 % - Udland omsorgssenter

Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består blant annet av sykehjem med tre langtidsavdelinger, to somatiske og en demensavdeling, totalt 100 plasser. Fra ca februar 2018 blir det totalt 74 plasser. Avdelingene er inndelt i grupper. Pasientene har et varierende hjelpebehov, ofte med flere diagnoser.

Vårt fokus er å gi best mulig omsorg, verdighet og trygghet. Udland omsorgssenter har en flott aktivitetsavdeling som sammen med pleierne fra sengeavdelingene skaper trivsel og innhold i hverdagen. Aktivitetsavdelingen tilrettelegger for aktiviteter som trim / trening og arrangementer med kulturelle innslag. Vi har stor grad av trivsel blant ansatte og lite turnover i stillingene.

Omsorgssenteret er en levende organisasjon, og vi har mange utplasserte studenter, elever, lærlinger og andre som er praksis hos oss. Vi har et tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet, ulike videregående skoler og andre samarbeidsparter. Vi har også flere frivillige som bidrar til å skape en god hverdag og trivsel for de som bor her ved senteret.

Nærmere beskrivelse av enheten:

De ledige stillingene er for tiden på natt.
Som sykepleier har du ansvar for daglig utførelse og oppfølgning av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjoner og sykepleiedokumentasjon i forhold til tjenestemottakere.
Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleier og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø.
For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasientene.
Videre har du i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient.
Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer.

Kvalifikasjoner:
Sykepleier med gyldig norsk autorisasjon
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
Tilsetting i stillingen krever godkjent politiattest i henhold til gjeldende lovverk (tas inn når det er aktuelt)

Utdanningsretning:
Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
du er strukturert, målrettet og har evne til å tenke helhetlig
du er kollega med gode holdninger som har brukermedvirkning i fokus
du må ha evne til god kommunikasjon og samhandling
du må være løsningsorientert og selvstendig
er du nyutdannet kan du også søke
er serviceinnstilt og fleksibel
har gode faglige sykepleierkunnskaper

Språk:
Norsk

50% stilling som for tiden innebærer arbeid hver 4. helg, og 66,43% som for tiden innebærer arbeid hver 3. helg. Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler.
interessante faglige utfordringer og muligheter for faglig og personlig utvikling
et faglig miljø som har utvikling/kompetanse på agenda
gode velferdsordninger
jevnlig kurs/internundervisning
startpakke for sykepleiere som må flytte til kommunen, eller til normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer.
startpakken utgjør kr. 20 000,- + ytterligere kr. 20 000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jfr. Retningslinjer for startpakke

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Ann Linn Ekeland Avdelingssykepleier, tlf: (+47) 52 71 07 36
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no