SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Integreringsveileder

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 15-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Integreringsveileder ved Nav

Det er ledig 100% vikariat fra 01.06.2017 - 31.05.2018 som integreringsveileder ved Nav, avd. flyktningtjenesten. Søknadsfrist 15.04.2017.

Nærmere beskrivelse av enheten:

NAV Haugesund har som målsetting å gi mennesker muligheter. Vi har over 80 dedikerte medarbeidere som arbeider for å finne gode løsninger som er tilpasset brukernes forutsetninger og behov.

Ved NAV Haugesund har vi fire oppfølgingsavdelinger, derav en flyktningtjeneste som utelukkende arbeider med nybosatte flyktninger. Flyktningtjenesten har 17 ansatte, og har hatt stor vekst det siste året på grunn av økning i antall flyktninger som bosettes i kommunen.

Haugesund har vedtak om bosetting av 310 personer i perioden 2015-2018 etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Flyktningtjenesten flyttet inn i egne lokaler i 2016. Organisatorisk tilhører tjenesten fremdeles NAV Haugesund. Avdelingen har stort engasjement og god kvalitet på det arbeidet som utføres samtidig som en fokuserer på muligheter og ressurser. Avdelingen har som oppgave å bidra til gode integreringsprosesser, herunder overgang til arbeid eller utdanning samt skape en meningsfylt fritid og tilknytning til lokalsamfunnet. Flyktningtjenesten er inndelt i to team; Bosettingsteamet og Intro- og kvalifiseringsteamet.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
En kollega skal inn i et annet midlertidig engasjement, og i den forbindelse trenger vi en ny kollega med på laget.
Stillingen inngår i et team som har ansvar for å følge opp nybosatte flyktninger opp mot arbeid, utdanning og en aktiv fritid. Hovedoppgaven som er lagt til stillingen er oppfølging av deltakere i kommunens introduksjonsprogram. I dette arbeidet er det tett samarbeid med deltakere i forhold til utforming av individuelle planer og saksbehandling etter lov om introduksjonsordning. For å nå målsetting om rask overgang til arbeid eller utdanning er det tett samarbeid med lokalt næringsliv og kommunens enheter. Oppfølging av familier er også lagt til stillingen, og det er en målsetting om at både barn og foreldre finner seg til rette i Haugesund.
En kan påberegne å bli satt til andre typer oppgaver dersom det vil bli nødvendig.

Avlønning:
Etter gjeldende avtaleverk.

Utdanningskrav:
Minimum 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning innen sosialfag, fortrinnsvis sosionom, flerkulturelle studier eller sosialantropologi.
Relevant erfaring fra flyktningarbeid er en fordel.
Personer med innvandrerbakgrunn og menn oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper:
vise fleksibilitet og inneha en utstrakt vilje og evne til samarbeid
vise stor omstillingsevne
arbeide strukturert, selvstendig og målrettet
kunne takle høyt arbeidspress

Vi søker etter deg som er:
bidragsyter på motivasjon
er tydelig
er positiv og viser engasjement
vi vil ha en medarbeider som ser muligheter og ressurser hos brukere og kollegaer
fortrinnsvis relevant erfaring og kompetanse innen flyktningfeltet

Du har:
god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
innsikt i forvaltningsarbeid
kjennskap til lov om introduksjonsordning

Vi kan tilby:
Et dyktig, engasjert og hektisk arbeidsmiljø med flere forskjellige faggrupper representert. Både organisasjonen og fagfeltet er i kontinuerlig utvikling, og du har mulighet til å bli med i en spennende prosess videre. Flyktningtjenesten har gjennomført en stor omstilling det siste året på grunn av økt bosetting.
Flyktningtjenesten har et utstrakt samarbeid med kommunens enheter og frivillige lag og organisasjoner med det formål å fremme god integrering.
Vi har tro på medarbeidernes kompetanse, og legger til rette for at du som medarbeider kan utvikle deg. Du vil få en annerledes arbeidshverdag som ikke alltid er like forutsigbar. Samtidig får du en spennende og krevende arbeidsdag som krever god struktur og løsningsfokus.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Ingjerd S. Vikse, avdelingsleder, tlf: +47 988 77 279

Kontaktperson:

Narcy Jakobsen, fagleder, tlf: +47 913 12 761
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no