SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rektor

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 22-02-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Rektor/ enhetsleder Røvær skole

Det er ledig 100 % fast stilling som rektor / enhetsleder ved Røvær skole. I stillingen som rektor inngår undervisning tilsvarende 50% av stillingen.

Stillingen vil være ledig fra 1. mars 2017.

Enhetsleder har et selvstendig ansvar for fag, økonomi og personal. Skolene i Haugesund er en del av tjenesteområde oppvekst og er direkte underlagt virksomhetsleder skole - skolesjef.

Røvær skole:

Røvær skole ( http://haugesund.kommune.no/rovar-skole ) er en kombinert barne- og ungdomsskole. Skolen er fådelt og har inneværende skoleår 15 elever fordelt på 1.-9.trinn.
Røvær skole har satset på internasjonalt samarbeid, tidlig start av 2. fremmedspråk ( tysk), elevbedrift, vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter.
Skolen drifter SFO samlokalisert med barnehagen. Antall ansatte ved skolen (inkl. SFO) er 8 fordelt på ca 3,5 årsverk lærere og ca 1 årsverk assistent.

Røvær er ei øygruppe i Haugesund kommune. Den ligger rundt ti kilometer nordvest for Haugesund sentrum og er byens vestligste bydel. Øygruppa har en særpreget natur med rikt fugle- og planteliv.
Fra Haugesund sentrum er det god båtforbindelse, og overfarten tar ca 25 minutter.
Øya Røvær har ca 100 innbyggere, og det er satt i gang et arbeid for å bidra til økt bosetting – øy søker barn .

Det søkes etter rektor / enhetsleder med:
• Pedagogisk kompetanse etter opplæringsloven.
• Min. 3 - 5 års praksis fra skole.
• Erfaring fra ledelse og økonomiforvaltning vil bli vektlagt
• Tilleggsutdanning innen ledelse, organisasjonsutvikling eller andre beslektede temaer er ønskelig.
• Erfaring med IKT og veiledning.
• Evne til å sette kvalitet og service i sentrum.
• Evne til samarbeid og ledelse, samt være målorientert, kreativ, fleksibel og omgjengelig.

For å bli tilsatt i stillingen kreves det godkjent politiattest i hht. oppl.lovens § 10-9.
Den som tilsettes vil være underlagt de lønns- og arbeidsforhold som fremgår av gjeldende sentrale lover, forskrifter og avtaler, samt de lokale avtaler, reglement og retningslinjer som Haugesund kommune omfattes av.

Søknad sendes elektronisk. Ved evt. intervju tas med kopi av attester og vitnemål.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

virksomhetsleder skole - skolesjef Lisbeth Bakkevig, tlf: +47 52 74 30 37, mobil: +47 958 34 177
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no