SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Avdelingsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 05-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Avdelingsleder ved Tiltaks boligenheten

Nærmere beskrivelse av enheten:

Tiltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for flere BPA-ordninger. Det er ni avdelinger i Tiltaks- og boligenheten, åtte av disse er boliger i tilknytning til personalbase og en er avlastningshjem for barn og unge i tillegg til boliger. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. Det er ca.300 ansatte i Tiltaks- og boligenheten.

Styrmannsvegen ligger på toppen av Brakahaug. Her er det 8 leiligheter for personer med utviklingshemming, som er tilknyttet personalbase med døgnbemanning. Beboerne som er mellom 35 og 67 år har ulike hjelpebehov. Det er ca 18 årsverk knyttet til avdelingen, fordelt på 35 stillinger.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Avdelingsleder har overordnet ansvar for boligens totale drift, delegert fra enhetsleder – fag, personal og budsjett. Dette omfatter blant annet drift av avdlingen i samsvar med budsjett, HMS og kvalitetssikring av tjenestetilbudet slik at kommunen driver i samsvar med overordnet lov og regelverk.
Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder.

Avlønning:
Etter gjeldende lov og avtaler.

Utdanningskrav:
Vernepleier med godkjent autorisasjon.
Sykepleier med norsk autorisasjon kan også komme i betraktning.
Det er ønskelig med lederutdanning.

Du må beherske norsk muntlig og skriftlig, blant annet for å kunne ivareta dokumentasjonsplikten.

Det kreves godkjent politiattest, ikke eldre enn tre måneder, ved en eventuell ansettelse.

Søker må ha ordinært førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:
Vi søker etter deg som:
• har minimum 2 års erfaring som avdelingsleder eller fagansvarlig
• liker å jobbe med mennesker
• trives med høyt arbeidstempo
• er tydelig, tilstede og løsningsdyktig rollemodell
• har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
• har fokus på kvalitet i tjenesteyting, på tjenestemottakerne sine behov og på samarbeid med pårørende/ verger
• er tett på driften og en god pådriver og motivator i personalgruppen og i arbeidsmiljøet

Vi kan tilby:
• en spennende avdeling i utvikling
• ukentlige møter i enhetens ledergruppe
• tett oppfølging fra enhetsleder
• mulighet til faglig og personlig utvikling
• gode velferdsordninger

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Enhetsleder Kathrine Straum, tlf: +47 911 45 275
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no